Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Sleen – Bannerschultestraat: voor het innemen van een standplaats

Coevorden – Printer 27: voor het innemen van een standplaats

Oosterhesselen – Burgemeester De Kockstraat 48: voor het innemen van een standplaats

Zweeloo – Hoofdstraat 3: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een kastanje en linde

Zwinderen – Verl. Hoogeveense Vaart 56: besluit omgevingsvergunning: het kappen van zeven eiken

Oosterhesselen – Verl. Hoogeveense Vaart 44: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Benneveld – Bennevelderstraat 56: besluit omgevingsvergunning: splitsing woning

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 40: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel

Stieltjeskanaal – Stieltjeskanaal 26: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Coevorden – Monierweg 5C; verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: uitbreiding bedrijfshal met twee laaddocks

Oosterhesselen – Veldkampen 3: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Erm – voor Molenweg 3: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Sleen – Dingspelstraat 13: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee eiken

Erm – De Hoek 1: besluit omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen

Coevorden – Molenstraat 6: besluit omgevingsvergunning: realisering twee appartementen

Coevorden – De Voorde 2: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: aanpassing entree en realisering grand café

Provincie

Coevorden – Stationsstraat 34-36: melding Bus-sanering

Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen en Hoogeveen

Subsidieregeling sportevenementen Drenthe

EU-Richtlijn Omgevingslawaai Geluidsbelastingkaart (vierde tranche)

Vaststelling van subsidieplafonds voor 2023 (besluit subsidieplafonds 2023)

Waterschap

Coevorden – perceel nabij Marconiweg 6: toestemming voor realisering voorziening voor het onttrekken van oppervlaktewater voor het sproeien van het terrein en eventueel inerte opslagen en voor suppletiewater van de scrubber (luchtbehandeling), alsmede een tweezijdig afgedopte PVC-(retour)leiding en een HDPE mantelbuis ten behoeve van bekabeling

Nieuwlande – nabij Veldweg: toestemming voor aanleg kabels parallel aan en kruisend met waterloop WL03158