Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden, De Hulteweg 3b: vaststellen maatwerkvoorschriften (uitgebreide procedure)

Dalen, ontwateren en aanbrengen 15 drainage-uitmondingen in waterloop WL03562 (waterschap)

Noord-Sleen, onttrekken oppervlaktewater uit waterloop WL06679 (waterschap)

Noord-Sleen – Waterkampenweg 4b: voor het kappen van een eik (verlenging)

Coevorden – Van Pallandtlaan 5: gebruiksvergunning t.b.v. OBS De Buitenvree (verleend)

Benneveld – Bennevelderstraat 9: voor het kappen van een eik (verleend)

Aanwijzingsbesluit informatiebeheer gemeente Coevorden 2020

Beheerregeling informatiebeheer gemeente Coevorden 2020

Coevorden – Bentheimerstraat 38a: Drank- en Horecavergunning

Dalen – Hoofdstraat: voor het innemen van een standplaats

Coevorden – Weeshuisstraat 31 : voor het exploiteren van de speelautomatenhal “Playland” TIJDELIJKE AANPASSING

Erm – De Hoek 33: voor het bouwen van een garage in afwijking op het bestemmingsplan (verleend)