Tweede Kamerleden en leden van de kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat ontvingen vandaag in Den Haag het ‘Bidbook Nedersaksenlijn, katalysator voor regionale structuurversterking’ uit handen van vertegenwoordigers uit Noordoost-Nederland.

Belang Nedersaksenlijn

Het Bidbook Nedersaksenlijn is met inzet van samenwerkende partners, organisaties en overheden in Noordoost-Nederland tot stand gekomen. Het Bidbook onderbouwt het belang en de noodzaak van de Nedersaksenlijn voor de grensregio én voor heel Nederland.

De Nedersaksenlijn zorgt voor brede welvaart door mensen, banen, onderwijsinstellingen en voorzieningen met elkaar en met de rest van Nederland én de Duitse buren te verbinden. Het Bidbook maakt daarbij de kansen voor woningbouw en economische structuurversterking in het gebied inzichtelijk.

Rijksmiddelen

De delegatie uit Noordoost-Nederland hoopt dat Tweede Kamerleden de noodzaak van de Nedersaksenlijn in Noordoost-Nederland onderschrijven en dat zij in de Kamer willen aandringen op versnelling van de realisatie. De regio pleit ervoor om voor de Nedersaksenlijn nog dit jaar 63 miljoen euro rijksmiddelen vrij te maken, die nog beschikbaar zijn in het Mobiliteitsfonds van het rijk.

“Vergeleken met de 7.5 miljard euro die het rijk recentelijk verdeelde over de infrastructuur in Nederland is dat een relatief gering bedrag met een groot rendement voor Noordoost-Nederland”, zo staat in het persbericht van de provincie.

Op 28 november vergadert de Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Hierin komen de afspraken aan de orde die Rijk en Regio eerder op 10 november maakten met staatssecretaris Heijnen: “In het kader van het Deltaplan gaan Rijk en Regio in gesprek om te bezien welke volgende stap er kan worden gezet in het gezamenlijke onderzoek van de Nedersaksenlijn. Het Rijk wil in het kader van het gezamenlijk onderzoek naar de Nedersaksenlijn de mogelijkheden voor financiering bezien van de eerste fase van het regionale project Veendam-Stadskanaal waarvoor de regio 63 miljoen heeft gereserveerd en het Rijk eerder 5 miljoen cofinanciering heeft gegeven.”

De regio zou de realisatie van de eerste fase, de ontbrekende schakel tussen Veendam en Stadskanaal, al op korte termijn kunnen oppakken. In het Bidbook Nedersaksenlijn vraagt Noordoost-Nederland daarom aan het rijk om 63 miljoen bij te dragen.
De Nedersaksenlijn is een directe spoorverbinding tussen Enschede en Groningen via Coevorden, Emmen en Ter Apel. De Nedersaksenlijn is daarmee in potentie een spoorlijn van 180 kilometer die in het grensgebied 26 gemeenten, 1,3 miljoen mensen, met elkaar en met 650.000 banen verbindt.