Coevorden – De aanleg van een noodwaterberging tussen de wijk Ossehaar en het Stieltjeskanaal in Coevorden door Waterschap Vechtstromen ging op 5 november 2021, Nu, na zo’n tweeënhalf jaar, is het werk gedaan en werd vanmiddag de officiële opening verricht.

Na het welkomstwoord van Susanne Plomp schetste Wilbert Siebring heel kort de voorgeschiedenis. “De eerste aanzet is gegevens tijdens de periode van wateroverlast in 1998. Daarna volgde een fusie van waterschappen en duurde het nog enkele jaren. We hebben nu te maken met periodes van droogte, afgewisseld door wateroverlast.”

Met deze noodwaterberging wordt voorkomen dat via het Stieltjeskanaal teveel water Coevorden instroomt en dat inwoners en bedrijven wateroverlast krijgen. Het hele gebied waar dit extra water tijdelijk opgevangen kan worden is 60 hectare groot, waarin het waterschap 480.000 m3 water kwijt kan. De waterberging ligt achter de Gerrit Woltersomstraat en Martha Reigerstraat.

Wethouder Jeroen Huizing prees de goede samenwerking tussen het waterschap, de gemeente en de buurtbewoners. Tot slot was het tijd voor de officiële openingshandeling, waarbij Siebring en Huizing hulp kregen van twee jongeren uit de wijk.