Coevorden – Het college stelt voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van woonzorgcentrum voor dementerende ouderen van Dagelijks Leven aan de Dr. Picardtlaan 5 in Coevorden. Dit onderwerp staat op de agenda van de commissievergadering op dinsdag 22 juni vanaf 19.30 uur. Dagelijks Leven heeft reeds een vestiging aan de Drostenstraat in Coevorden.

De huidige bestemming van het terrein, waar eerder de Mijndert van der Thijnenschool stond, is maatschappelijk. Voor het verzoek van de bouw is een herziening van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning nodig.

De nieuwbouw valt gedeeltelijk buiten het bouwvlak, maar volgt wel de contouren van de voormalige basisschool. De overschrijding is circa 3 meter aan de noordzijde. De nieuwbouw komt niet dichter op de woningen dan de voormalige basisschool. Bovendien wordt de maximale bouwhoogte van 9 meter niet overschreden.

Verder vindt het college, dat de aanvraag grotendeels in overeenstemming is met de uitgangspunten uit het gemeentelijk beleid. Het initiatief speelt in op de toenemende zorgvraag naar kleinschalige woonvormen. Het woonzorgcomplex voorziet in maatwerk voor ouderen die niet langer thuis kunnen wonen.

De complete agenda van de commissievergadering met bijbehorende stukken staat op de website van de gemeenteraad.