Sleen – In MFC De Brink in Sleen werd zaterdagmiddag weer druk gerepeteerd voor de muziektheaterproductie ‘De Vlinderprinses’. Het ging zowel om een toneelrepetitie met regisseur Harm Dijkstra als zangcoaching met Martijje Lubbers. Er wordt sinds januari zeer gedegen gerepeteerd, al is er natuurlijk ook tijd voor ontspanning tussen de bedrijven door. In twee ruimtes werd druk gerepeteerd, in de centrale ruimte waren de pauzes en werd gezellig bijgepraat.

De komende maanden staan er naast De Brink nog heel wat repetities op het programma in De Hesselerhof in Oosterhesselen en De Spil in Zweeloo.

Hoofdrol

Martijje Lubbers uit Rolde, zangeres, songwriter en producent, werd in eerste instantie benaderd voor de coaching van de zangers van ‘De Vlinderprinses’. Het is voor de eerste keer dat Martijje meedoet aan een productie van Gerrit Hegen, Harm Dijkstra en Jan Kruimink die onder andere De Toorn van Thunaer op hun naam hebben staan. “Jan Kruimink”, vertelt Martijje, “vroeg mij voor de coaching. Ik zei toen dat ik dat graag wilde doen, maar dat ik ook best wilde zingen. Er werd mij een rol beloofd. Het bleek een van de hoofdrollen, de Vlinderprinses te zijn.”

De zangcoaching doet zij samen met Carina Vinke uit Erica. Martijje heeft inmiddels de eerste sessie gehad en is heel tevreden. “Iedereen kende de tekst al heel goed en er werd best zuiver gezongen. Het gaat nu om de ‘in goed Drents’ de finetuning”, lacht zij.

Kledingontwerpen

Gerrit Hegen is ook blij met de medewerking van kunstenares Saskia Dingelstad uit Dalen. “Zij ontwerpt de kleding voor de Vlinderprinses en de sieraden. Dat wordt afgestemd met het Drents Museum, zodat het klopt met het tijdsbeeld. Met de kleding is de speciale kledingcommissie druk doende. Verder stemmen wij de scènes af met Sjoerd Wagenaar, voormalig projectleider van de Peergroup.”

De Vlinderprinses’ is het nieuwe project van stichting Ter Klinke, waarvan het bestuur bestaat uit voorzitter Gerrit Hegen, secretaris Marjan Baas en lid Anne Schepers.

De muziektheaterproductie wordt van dinsdag 3 tot en met zondag 8 september 2024 dagelijks opgevoerd nabij de vindplaats van de Prinses van Zweeloo aan de Stegenwantsweg met uitzicht op het kerkje van Zweeloo. De kaartverkoop start half april.

Verhaal

Het verhaal in enkele punten (een gedetailleerder verhaal in de streektaal staat op de website): in 1952 was er in Zweeloo een boer die zijn land wilde egaliseren. Bij het graven werden grafresten ontdekt. Er werd ook een graf ontdekt met een urn met gekleurde glazen kralen en sieraden van barnsteen en er werden een vergulde vlinder en resten van linnen gewaden gevonden, misschien wel van een prinses. De schrijver, Harm Dijkstra, liet zijn fantasie de vrije loop. Wie was die prinses van Zweeloo, hoe werd ze genoemd en waar kwam ze vandaan? Het verhaal is gebaseerd op historische feiten en regionale sagen.

Veel deelnemers

De deelnemers aan ‘De Vlinderprinses’ komen zoveel mogelijk uit de regio en de uitvoering is in de streektaal. Er doen ruim 140 zangers en toneelspelers mee. Een groot aantal van hen is lid van 31 culturele verenigingen in Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo en omgeving. De gehele fanfare van muziekvereniging Excelsior uit Oosterhesselen, tien toegevoegde muzikanten en een popband verzorgden de muzikale leiding. Jan Kruimink is de componist en dirigent. Twintig figuranten doen mee met oldtimers, paarden en attributen. Verdeeld over zes commissies zijn dertig mensen intensief betrokken bij de organisatie en tien professionals op het gebied van zang, toneel, muziek en decor ondersteunen het project en geven advies.

Vrijwilligers gevraagd

Naast al deze mensen zijn veel vrijwilligers nodig voor het maken van kleding en attributen, decorbouwers, de opbouw van de speellocatie en bij de bediening in de consumptietent. Ook verkeersregelaars en begeleiders zijn nodig. Er wordt nog gezocht naar vrijwilligers voor de inrichting van de speellocatie, de op- en afbouw van de tribune, grime, begeleiding van het publiek en in de catering. Aanmelden kan via www.vlinderprinses.nl/meedoen-als-vrijwilliger. Wie meer wil weten, kan een kijkje nemen op de website www.vlinderprinses.nl, de Facebookpagina en op Instagram.