Dalen – Donderdagochtend is het startsein gegeven voor de renovatie van de BWB-school in Dalen. Wethouder Jeroen Huizing verwijderde de eerste steen in het gebouw, daterend van 1953, met hulp van de oudste leerling Robert Ruinemans en één van de jongste leerlingen, Evalinn Meinders.

Dat gebeurde onder toezicht van Aranka van Heyningen (voorzitter van het college van bestuur van onderwijsstichting Arcade), de oudste leerkracht Henk Wilting en de nieuwste leerkracht Kim Dobben. En natuurlijk waren alle leerlingen er ook bij! De steen wordt herplaatst na afronding van de renovatie voor het volgende schooljaar.

Het hele schoolgebouw wordt aangepakt en verduurzaamd. De werkzaamheden zijn reeds stilzwijgend van start gegaan. De uitdaging is, dat alle 280 leerlingen hun lessen blijven volgen in de school, terwijl drie groepen hun intrek hebben genomen in de onlangs geplaatste noodlokalen.

Na het welkomstwoord van locatiecoördinator Karin Schnoing sprak Jeroen Huizing de leerlingen kort toe. Hij wees erop, dat de school straks helemaal klaar is voor de toekomst. Het Doe-Plein is klaar en straks staat er ook een vernieuwde school.

Samenwerking gemeente

Aranka van Heyningen was zeer te spreken over de gemeente Coevorden, die meer dan de helft bijdraagt aan de kosten voor de renovatie. De totale kosten zijn 2,6 miljoen euro, waarvan 1,5 miljoen afkomstig is van de gemeente. “Normaliter”, aldus Huizing, “zijn de kosten van nieuwbouw voor openbare scholen voor de gemeente, bij renovatie zijn de kosten voor de onderwijsstichting. Omdat hier sprake is van een renovatie, waarbij er nagenoeg een nieuwe school komt te staan, zijn we tot dit resultaat gekomen.”

Aranka van Heyningen reageert: “Dit is zo’n karakteristiek pand, het zou zonde zijn als dat zou verdwijnen. De renovatie is echter zo ingrijpend, dat er straks een toekomstbestendige school staat. Iedereen zal verrast zijn door de enorme veranderingen.”

Veranderingen

Roelof From, beleidsmedewerker van Arcade en Oene de Jong bij Odeon Bouwmanagement sommen op wat er zoal gaat veranderen: “Er komen zonnepanelen, een hybride warmtepomp, muren en vloeren worden geïsoleerd, er komen nieuwe vloeren, zonwering en beglazing, verder is er een nieuw ventilatiesysteem met warmteterugwinning en wordt gezorgd voor ledverlichting.” Tot slot komt er in de hele school nieuw meubilair.”

Onderwijs

“Tijdens alle werkzaamheden moet het onderwijs 100 procent doorgaan”, aldus Oene de Jong. “We moeten daarbij uiteraard rekening houden met het handhaven van vluchtwegen voor de veiligheid en andere zaken.”

De medewerkers van de school hebben ideeën ingebracht samen met de directeur Esther Splinter van Scholengroep Dalen. “Zo worden de leerpleinen uitgebreid”, vertelt Karin Schnoing. “Het onderwijs vindt niet alleen plaats in de lokalen, maar ook op die leerpleinen. Tussen lokalen en leerpleinen worden koppelingen aangebracht, zodat interactie ontstaat. De kleurstelling in de lokalen wordt blauw. Die kleuren lopen door in de leerpleinen en gaan over in houtlook.