Coevorden – Het PAC stelde in de raadsvergadering van dinsdagavond via een motie bepaalde straatnamen, namen van gebouwen, namen van vergaderruimtes in het gemeentehuis en het park in de gemeente Coevorden aan de orde. De motie werd echter niet ondersteund door de andere fracties: zij vinden dit nog niet het juiste moment, de maatschappelijke discussie is nog niet op gang gekomen. En dat is nu juist wat het PAC wilde bewerkstelligen.

“Het is 150 jaar geleden dat de slavernij bij wet werd afgeschaft. Johan Picardt, predikant in Coevorden in de zeventiende eeuw, rechtvaardigde de slavernij vanuit de Bijbel. Paul Kruger heeft als bestuurder van de republiek Transvaal de zwarte bevolking in Zuid-Afrika ernstig onderdrukt en uitgebuit. Onder het bewind van de in Coevorden geboren gouverneur-generaal J.B. van Heutsz (eind 19de eeuw) zijn op Atjeh tienduizenden mensen gedood en tallozen zijn verkracht”, zo staat in de motie.

Bovendien vermeldde het PAC, dat er mogelijk nog wel meer straten of gebouwen vernoemd zijn naar anderen die direct of indirect betrokken waren bij slavernij en/of onderdrukking. Het PAC stelt, dat de geschiedenis niet herschreven kan worden en dat straatnamen, (stand)beelden en gedenktekens een weerslag zijn van wie wij als gemeente eren. “Controversiële personen moeten niet geëerd worden.”

De partij vindt, dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft wanneer het gaat om het straatbeeld van de gemeente en dat er betere middelen en methoden zijn om het Nederlandse koloniale verleden te herinneren en onderwijzen. “Het is belangrijk om het échte verhaal te vertellen en dat zichtbaar te maken.”

In de motie wilde het PAC dat het college aanvullend onderzoek doet cq. laat doen of er in de gemeente meer straten, gebouwen, beelden in de openbare ruimte vernoemd zijn die passen in bovenstaande stellingen.

Het PAC vindt daarom, dat het college samen met inwoners, andere belanghebbenden en deskundigen het gesprek moet aangaan over hoe wij ons verhouden tot slavernij en koloniaal verleden en hoe we dat zichtbaar kunnen maken. Het college zou uiterlijk in 2025 met voorstellen moeten komen.