Coevorden – BBC2014 diende tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond een motie in betreffende het borstonderzoek bij vrouwen. De motie werd door alle partijen onderstreept.

Signaalfunctie

“Het bestaande onderzoek”, aldus Jenny Streur van BBC2014, “vindt niet meer om de twee jaar, maar om de drie jaar plaats. Dat is besloten door staatssecretaris Paul Blokhuis, omdat het voorlopig niet mogelijk zou zijn om vrouwen elke twee jaar uit te nodigen voor het onderzoek. Dat vinden wij geen goede zaak. Daarnaast vinden wij het wenselijk, dat de leeftijd voor het borstonderzoek wordt verlaagd van 50 naar 35 jaar. Het gaat weliswaar om landelijk beleid, maar de gemeente heeft wel een signaalfunctie en hecht aan de volksgezondheid.”

Nina Jasperse van de PvdA verleende als eerste steun aan de motie en onderbouwde dat met een aantal feiten. Zij wees op het belang van zelfonderzoek. Na de steun van Lidy Klein Gunnewiek (CDA) schaarde ook Margriet Fissering zich achter de motie. “Ik pleit bovendien voor een andere vorm van onderzoek.” Ook Irene Driehuis (PAC) en Henk Bouwers (PPC) ondersteunden de motie van harte.

Overbrengen

Wethouder Joop Brink zegde toe de inhoud van de motie over te brengen aan de staatssecretaris.