Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Dalerveen – Hakenbosch 2: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een kastanje

Sleen – Bontekoestraat ong.: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Sleen – Bontekoestraat ong.: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Dalen – Vossebelt 9: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Sleen – Bommertsweg 2: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een kastanje

Sleen – Brink 9a: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee essen

Zweeloo – Kruisstraat 17: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Geesbrug – Coevorderstraatweg 44: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Coevorden – Burg. Gautiersingel 1-17: herzien besluit omgevingsvergunning: het realiseren van bergingen

Erm – Oostereind 10 en 10a: besluit omgevingsvergunning: het uitbreiden en splitsen van de woning

Benneveld – Bennevelderstraat 4: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het verbouwen van de woning

Benneveld – Bennevelderstraat 56: melding omgevingsvergunning: agrarische bestemming gewijzigd in woonbestemming

Coevorden – Stationsstraat 34-36: aanvraag omgevingsvergunning: nieuwbouw vijftien 15 appartementen, bergingen en renovatie bestaande woning

Wachtum – Olde Hoek 9: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging bestemming van agrarisch naar wonen

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 41: aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van zonnepanelen

Wachtum – De Olde Hoek 9: aanvraag omgevingsvergunning: toestemming voor particuliere bewoning van agrarische bedrijfswoning

Dalen en omgeving: voor het houden van een verloting BWB-school

Dalerpeel en omgeving: voor het houden van een verloting NKVV

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 22: aanvraag omgevingsvergunning: het opnieuw opbouwen van achtergevel woning

Provincie

Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024

Waterschap

Coevorden – nabij De Hulteweg: toestemming voor plaatsing en hebben geocache, bevestigd aan stuw ST03134 in waterloop WL03175