Coevorden – De PPC diende dinsdagavond een motie in betreffende de grondverkoop in Ossehaar. “In Coevorden”, aldus Henk Bouwers, “is belangstelling voor twaalf kavels in Ossehaar fase C. Dat is een positieve impuls. Wij willen de stand van zaken inventariseren en de mogelijkheden voor tiny houses bekijken. Wij vragen het college om binnen die maanden met een plan van aanpak te komen en dat te presenteren aan de raad.”

Gilbert Mulder van de PvdA liet weten, dat bekeken moet worden hoe Ossehaar past in de aan te passen Woonvisie. “Wij zeggen nee tegen de motie, maar we willen wel dat de herziene Woonvisie er snel komt.” Henk Mulder van BBC2014 reageerde: “Ik heb begrip voor de motie, er moet wat gebeuren. We moeten het ijzer smeden als het heet is. Echter, als raad hebben we in oktober 2020 het bestemmingsplan aangenomen, waarbij de meeste kavels in Ossehaar zijn geschrapt.” Hij wees er daarnaast op, dat in Ossehaar B ook nog kavels beschikbaar zijn. “We moeten niet wachten op de Woonvisie, maar nu alvast de mogelijkheden onderzoeken.”

Bernette Sieben van de VVD concludeerde dat alle fracties min of meer op dezelfde lijn zitten. “Ga er dus mee aan de slag en behandel het in de geest van de nieuwe Woonvisie.”

Wethouder Steven Stegen erkende, dat de wereld is veranderd en dat niet moet worden afgewacht. “De raad heeft blijkbaar het idee, dat er niets gebeurt tot de nieuwe Woonvisie er is. Maar, we willen het wel zorgvuldig doen. In de motie zitten wat lastige elementen, die zouden kunnen leiden tot vertraging van de Woonvisie. Daarom ontraad ik deze motie.”

Na stemming bleek de motie te zijn verworpen.