Regio – In de afgelopen weken is er in het gebied van Waterschap Vechtstromen zeker dubbel zoveel neerslag gevallen als normaal. Het neerslagtekort is daardoor sterk teruggelopen. Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich rond of boven het gemiddelde.

Met alle regen die is gevallen, ligt het neerslagtekort op weerstation Twente met 38 mm op dit moment ruim onder het lokale langjarig gemiddelde. Gerekend over de afgelopen 30 dagen is er op weerstation Twente 153 mm regen gevallen, tegen normaal 65. In het noorden van het gebied, op weerstation Hoogeveen, ligt het neerslagtekort met 86 mm nog net iets boven het lokale langjarig gemiddelde. Daar viel over de afgelopen 30 dagen maar liefst 175 mm regen, tegen normaal 87 mm.

Het waterschap houdt zoveel mogelijk water vast om het grondwatersysteem op peil te houden voor het geval er droge periodes komen. “We leveren maatwerk en spelen in op de lokale actuele omstandigheden. Wanneer de bodem vol is en stuwen te hoog staan, kan wateroverlast optreden wanneer er hoosbuien ontstaan. Daarom wordt er ook water afgevoerd wanneer dat nodig is.”

Door de regen en de relatief lagere temperaturen is de temperatuur in vijvers iets gedaald. Dit kan echter snel veranderen zodra het zomers weer wordt. Omdat warmer water minder zuurstof kan bevatten, neemt het zuurstofgehalte in vijvers dan af. De hoeveelheid zuurstof in een vijver is van groot belang voor de waterkwaliteit en waterorganismen, zoals vissen.

Naast zuurstoftekort kunnen in stilstaand of weinig stromend water ook andere kwaliteitsproblemen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn de groei van blauwalgen. Ook hoosbuien en daaropvolgende overstorten van het riool kunnen leiden tot kwaliteitsproblemen. Er spoelt dan veel stof, rommel en voedingsstof in een keer het water in. Daardoor kan binnen korte tijd zuurstofgebrek in het water ontstaan en kan vissterfte optreden.

Zwemwater

In oppervlaktewater kan de waterkwaliteit in de zomer snel onder druk komen te staan. Als veel neerslag is gevallen, kan in rivieren en kanalen een sterke stroming staan en kunnen er riooloverstorten plaatsvinden. Ga daarom alleen zwemmen in officiële zwemplassen. Deze worden regelmatig gecontroleerd. De actuele zwemwaterkwaliteit staat op zwemwater.nl.

In de gemeente Coevorden, zo is gebleken uit recente controles, kan veilig worden gezwommen in de Klinkenvlierseplas in Coevorden, het Ermerstrand en Ermerzand in Erm, De Kibbelkoele bij Noord-Sleen en op het Kuierpad in Wezuperbrug. Meer informatie staat op www.zwemwater.nl.