Coevorden – Iedere dinsdagochtend houdt de Wilhelminaschool de Ouderkamer. Onder leiding van Martha Pieper kunnen ouders les krijgen in Nederlandse woorden, die ook aan hun kinderen in groep 1 en 2 worden aangeboden.

Ouders kunnen thuis met hun kind de woorden herhalen en extra oefenen. Dit is naar een idee van Logo3000, het woordenschatprogramma dat de school gebruikt. Naast woorden leren wordt veel gepraat over elkaars cultuur en gewoonten. Martha straalt als ze vertelt: “Ik leer er zelf ook heel veel van.” De ouderbetrokkenheid wordt vergroot met de Ouderkamer. Binnenkort gaat Martha ook met de ouders de groep in om samen met de kinderen de woordenschat te vergroten.