Coevorden – De gemeente heeft een ‘robuuste’ uitvoeringsorganisatie voor jeugdzorg. Echter, de gelden van het rijk zijn onvoldoende voor de uitvoering van de jeugdzorg. Bovendien kan het informeren van de gemeenteraad beter. Anderzijds wordt de raad opgeroepen vaker het debat aan te gaan over de jeugdzorg en de resultaten ervan.

Dat concludeert de rekenkamercommissie in een onderzoek naar de jeugdzorg, dat is uitgevoerd door een extern bureau. “Op papier valt nog wel een en ander te veranderen, omdat er veel documenten en beschrijvingen zijn die een verwarrend beeld kunnen oproepen. Daarbij zit veel informatie in de hoofden van de professionals, wat ook een risico is.”

De commissie vindt, dat het in de praktijk goed loopt. “De samenwerking met huisartsen en het onderwijs verloopt goed en helpt bij het vroegtijdig signaleren van problemen. Ook wordt goed samengewerkt met andere organisaties.”

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor het sociaal domein, waartoe bijvoorbeeld het minimabeleid, de Jeugdwet, Jeugdwet en Wmo behoren. Daarmee hebben de gemeenten een groot aantal nieuwe taken en verantwoordelijkheden gekregen.

Kanttekeningen college

Het college heeft gereageerd op de conclusies en aanbevelingen. Die reactie is opgenomen in het rapport. Grotendeels onderschrijft het college de inhoud van het rapport, maar maakt daarbij enige kanttekeningen. “Wij hebben ons gericht op de uitvoering van deze taak en vinden het belangrijk om binnen de budgettaire kaders te blijven. De laatste jaren hebben we ons ook steeds meer kunnen richten op preventie. Onder andere door praktijkondersteuners bij huisartsen, de verbinding met onderwijs en aandacht voor voor- en vroegschoolse educatie. Wij hebben gekozen voor een beleidsplan dat de domeinen overstijgt, ‘Samen krachtig’, zodat er verbinding tussen de beleidsterreinen in het Sociaal Domein wordt gemaakt.”

Het college herkent zich niet in het beeld dat de uitvoering onvoldoende transparant is. “Wij hebben in themabijeenkomsten voor de raad inzicht gegeven in onze uitvoering.”

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie, die voor de gemeenteraad onderzoek doet naar het gemeentelijk beleid. Zij bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden. De commissie bestaat sinds 2006 en doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid.

Het complete rapport is HIER te lezen.