De inzet van Praktijkondersteuners Huisartsen Jeugd (POH’s) werkt goed. In 2016 werd een proef gestart en het resultaat is dermate positief, dat dit wordt omgezet in een blijvende situatie. Daarvoor zetten huisarts Martin Kok en wethouder Jeroen Huizing donderdagmiddag hun handtekening in het gemeentehuis.

“Vanuit de gemeente”, aldus huisarts Martin Kok uit Oosterhesselen, “kwam het plan om deze praktijkondersteuners te koppelen aan de huisartsenpraktijken. De gemeente en Yorneo hadden daarvoor een blauwdruk klaar.” Dat werkt laagdrempelig en daardoor kunnen kleine problemen klein blijven. Bovendien kunnen wij direct doorverwijzen naar de juiste vorm van hulp.” Zijn praktijk is onderdeel van Huisartsencoöperatie De Es, waarbij ook de huisartsen in Aalden/Zweeloo, Sleen en Schoonoord zijn aangesloten. Datzelfde geldt voor de praktijken in Coevorden en Dalen.

Yorneo is een organisatie, die kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunt en begeleidt als er zorgen zijn over de ontwikkeling of het gedrag. “We zijn met de pilot begonnen in de praktijk De Es en in de praktijk van Gerda van der Woude, HAGRO Coevorden-Dalen”, vult wethouder Jeroen Huizing aan. Aanleiding voor de proef was de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente in 2015.

“De wachtlijstproblematiek”, zegt Kok, “wordt steeds nijpender. Als je er vroeg bij bent, worden de problemen niet groter. De mensen in deze regio weten de huisarts goed te vinden. Kinderen of hun ouders/verzorgers kunnen zich bij ons melden.” De hulpvraag wordt vervolgens bekeken samen met de praktijkondersteuner Jeanet Koops. Daarna kunnen we doorverwijzen naar de vorm die het beste bij de hulpvrager past. Dat kan op drie manieren: via de reguliere zorg, met een verkorte wachttijd of een spoedaanvraag.”

Problemen die die voordoen zijn heel divers. Soms belanden mensen bij een verkeerd loket en dat werkt vertragend. “Jeanet”, vertelt Kok, “kent de sociale kaart heel goed voor een goede doorverwijzing. Eerder werkte zij bij Yorneo, nu is zij bij de gemeente in dienst.” Momenteel zijn er zes POH’s in dienst voor alle huisartsenpraktijken in de gemeente Coevorden.

Huizing laat weten, dat deze pilot een succes is. “Het aantal doorverwijzingen is minder en gebeurt op een betere manier.” De POH’s Jeugd begeleiden ongeveer de helft van de jeugdigen zelf. De lijntjes met jeugdverpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werk, consulenten Jeugd en gecontracteerde jeugdhulpaanbieders zijn korter.