Coevorden – Er wordt momenteel gekeken naar andere mogelijkheden voor de weekmarkt op maandag. Een aantal marktkooplieden heeft aangegeven, dat de omzet terugloopt en graag een andere locatie wil. De komende tijd worden daarover gesprekken gevoerd. Een mogelijkheid zou het EDS-plein zijn, maar ook andere locaties zijn mogelijk.

Wethouder Steven Stegen laat desgevraagd weten, dat deze zaak in een verkennende fase zit en dat er dus nog niets zeker is. Het centrum is naar zijn mening wel de mooiste plek, maar er moet ook rekening worden gehouden met de wensen van ondernemers. Het centrummanagement bij monde van Edwin Boomstra wil de markt uiteraard in het centrum houden.