Coevorden/regio – Ook in Drenthe zijn mensen overleden door het coronavirus, maar om welk aantal het gaat is niet bekend. De enige cijfers die hierover bekend zijn, aldus GGD Drenthe, zijn de aantallen die de ziekenhuizen registreren. Dit betreft alleen mensen die positief getest zijn op het virus. Er zijn ook mensen die thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis aan het coronavirus overlijden. Het totaal aantal sterfgevallen is derhalve onbekend.

Het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten in Drenthe is twaalf. Het aantal bij de GGD gemelde patiënten is vandaag 376, dat zijn er negentien meer dan vrijdag.

Het aantal ziekenhuisopnames en het aantal besmettingen per 100.000 inwoners is te zien op de website van GGD Drenthe. In de gemeente Coevorden gaat het om 34 vastgestelde besmettingen.

Een compleet beeld van alle landelijke en provinciale cijfers is te bekijken via deze link.

Testen

Sinds 6 april heeft GGD Drenthe haar testcapaciteit geïntensiveerd voor zorgpersoneel. Ook mantelzorgers en kwetsbare personen worden getest op de GGD-locatie in Assen en in thuissituaties. Sinds die tijd heeft GGD Drenthe 650 mensen getest. GGD Drenthe heeft capaciteit voor zeker tweehonderd testen per dag. Dit betekent dat er nog geen wachtlijst is.

Bij mensen die positief getest zijn, doet de GGD ook contactonderzoek. Dit betekent dat de verpleegkundige zo snel mogelijk contact opneemt over de uitslag. Daarna wordt besproken met wie nauw contact is geweest. Deze mensen worden dan benaderd en waar nodig ook getest.

Wie er momenteel getest kan worden, staat op deze pagina van GGD Drenthe.