Regio – Steeds meer inwoners van Drenthe helpen mee aan het vergroten van de biodiversiteit in de eigen omgeving. Dit doen zij met behulp van de subsidieregeling ‘Groene bewonersinitiatieven’ van de provincie Drenthe.

Met de subsidie kunnen inwoners samen met buurtbewoners maatregelen nemen in het openbaar groen. In totaal is 50.000 euro beschikbaar. Gedeputeerde Henk Jumelet: “We zien dat steeds meer mensen zich bewust zijn van het belang van biodiversiteit in hun eigen buurt. De afgelopen jaren waren er al mooie initiatieven. Wij ondersteunen en stimuleren dat nog meer bewoners de eigen omgeving mooier maken én de biodiversiteit verbeteren.”

De aanleiding voor de subsidieregeling is de uitvoering van de motie Boerenlandvlinders in juni 2017. Daarin gaven Provinciale Staten aan ongerust te zijn over de afname van de biodiversiteit in het landelijk gebied, vooral rond bijen, vlinders en andere insecten. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal insecten snel afneemt doordat er steeds minder geschikt leefgebied is. Met deze subsidieregeling kunnen inwoners een steentje bijdragen aan de verbetering van hun leefgebied.

Meer informatie is hier te vinden. Een aanvraag kan worden gedaan via deze link.