Coevorden – Richelle de Jong, directeur/architect van DP6 Architectuurstudio uit Delft gaf vanmiddag in De Nieuwe Veste nadere uitleg over het ontwerp van de nieuwbouw op Holwert-Midden. De plannen zijn vanavond aan de gemeenteraad gepresenteerd en vanmiddag kregen ook de medewerkers van de school tekst en uitleg.

In mei werd reeds een eerste presentatie gehouden. In vergelijking daarmee zijn details uitgewerkt en verfijnd. Daarbij zijn de medewerkers van de school betrokken en de leerlingen krijgen een rol bij de inrichting van het gebouw. De Nieuwe Veste wil een inclusieve school zijn waar alle kinderen een prettige schooltijd hebben.

Daglicht

“De leerprofielen van de school zijn nu op hun plek gebracht en de ramen zijn zo geplaatst dat er een veel daglicht binnenkomt. Bovendien komt er daglicht van bovenaf”, aldus Richelle. “Net als de vroegere vesting van Coevorden wordt het een compact gebouw.“ Daarnaast komt er fraai metselwerk.

Aan de stationszijde krijgt het gebouw een poort, aan de achterzijde voert groen de boventoon. “Door middel van een bomenrij wordt de stervorm van de vesting hersteld. De school krijgt aan de voorzijde vier bouwlagen en aan de achterzijde zijn dat er drie”, vertelde Richelle.

Zij vervolgde: “Het wordt een energieneutraal en gasloos gebouw, er worden zonnepanelen geplaatst en aan de achterzijde komen waterspuwers die het groen van water voorzien en het water wordt opgevangen voor hergebruik. Er komen klimplaten en nestkasten voor vleermuizen, zoals het ook een natuurinclusieve school wordt.” Het huidige gebouw is te groot, door de krimp is het aantal leerlingen fors gedaald, en het is geen duurzaam gebouw.

Hart van de school

De school krijgt een gezamenlijke ruimte in het midden, het hart van de school. Daaromheen zijn de lesruimten gegroepeerd. De praktijklokalen zijn gehuisvest achter de ‘etalages’, die de nieuwbouw krijgt. De indeling wordt flexibel door het plaatsen van wanden.

Voor het interieur, dat ook wordt ontworpen door DP6 Architectuurstudio, wordt gewerkt met zogenoemde biobased materialen, materialen die ecologisch verantwoord zijn. “Het zou mooi zijn”, aldus Richelle de Jong, “dat we de benodigde materialen kunnen betrekken van lokale bedrijven.”

Het bouwteam bestaat naast het architectenbureau uit de Lindhorst huisvestingsadviseurs uit Hoogeveen, ingenieursbureau Huisman & Van Muijen uit ‘s-Hertogenbosch en BoschSlabbers Landschapsarchitecten, gevestigd in onder meer Den Haag. “Heel belangrijk in dit proces is docent Annick Roelofs”, aldus bestuurder Wiko Veenvliet, “zij heeft als docent bouwen, wonen en interieur ook kennis van planologie. Ik word van dit ontwerp blij en warm. Het is een plan van ons allemaal.”

Kosten

In eerste instantie zou de nieuwbouw 31,1 miljoen euro kosten volgens de berekening in 2021. Huizing vertelde, dat de bouwkosten met 12,5 procent zijn gestegen. Dat betekent dat de bouwkosten rond de 35 miljoen uitkomen. De toevoeging van de 500 m2 kost 1,7 miljoen. Daarnaast is reeds een krediet van 4,3 miljoen euro voor de sloop beschikbaar gesteld.

Grondverwerving

De gemeente kan tot onteigening overgaan, maar er worden vooralsnog gesprekken met drie partijen gevoerd over het verwerven van de percelen. “Het moment van de verwerving”, liet wethouder Jeroen Huizing weten, “is bepalend voor het tijdstip van de sloop. Als we erin slagen om de percelen in februari te verwerven, kan het proces beginnen. We streven ernaar om de nieuwe Nieuwe Veste in het schooljaar 2025/2026 in gebruik te nemen.”

Er is een verkeersstudie gaande om de gebruikers van de wegen te scheiden. “We moeten voorkomen dat die elkaar kruisen”, aldus Huizing.

Oppervlakte

De oppervlakte van de school is zo’n 10.000 vierkante meter en is berekend op zo’n 1150 leerlingen. Eenzelfde aantal maakt op dit moment gebruik van het huidige schoolgebouw aan de Van Heeckerenlaan/Graaf van Heiden Reinesteinlaan. De oppervlakte van 500 m2 voor onderwijs in kunst en cultuur is onlangs toegevoegd. In eerste instantie ketste de gemeenteraad dit af, maar onlangs ging de meerderheid van de raad toch akkoord.

Huidige locatie

Wethouder Huizing verwacht voor het einde van het jaar met een plan voor de huidige locatie te komen. Ruimte voor woningbouw wordt in dit verband veel genoemd.

Tot slot zei locatiedirecteur Wim Sulimma: “De wensen van de docenten zijn vertaald in het nieuwe gebouw.” In mei liet hij al weten: “Er komt een nieuwe inspirerende omgeving voor de leerlingen en de leerkrachten. De school is meer dan een organisatie die kennis overdraagt. Dat gaat hand in hand met de persoonlijke groei van leerlingen. Het moet een fijne plek zijn waar je je thuis voelt en waar je gezien wordt. Ik zie dat als onze maatschappelijke opdracht. Dit wordt een parel in onze samenleving.”

Hoofdfoto: een impressie van de achterzijde van de school.