Coevorden – Over een broedplaats voor cultuur in Coevorden, als locatie naast Theater Hofpoort, wordt verschillend gedacht, zo bleek tijdens de raadsvergadering van vanavond. Namens de muziekverenigingen waren onder andere Excelsior uit Oosterhesselen en De Breibergers uit Dalerpeel present om hun wens kenbaar te maken.

Jan Tempels namens BBC2014 wil dergelijke broedplaatsen uitrollen naar de dorpen. “Cultuur is iets voor hele gemeente, daar zien we in deze ontwerp-cultuurnota weinig van terug. Rol de rode loper ook naar de dorpen uit voor een tweede theater.” Er werden drie amendementen ingediend, gericht op de broedplaats en op het muziekonderwijs, die werden gesteund door de PvdA en het CDA.

Irene Driehuis (PAC) was een andere mening toegedaan. “We zijn blij met een vervolg op De Fabriek. Er waren geen goede initiatieven, het is jammer dat het te kostbaar is om het pand te verbouwen. Wij vinden de inzet voor een tweede locatie een goede keuze. Het cultuur is gebaat bij een plek voor ontmoeting. In de dorpen zijn diverse MFC’s en dorpshuizen, waar regelmatig culturele activiteiten plaatsvinden. Het is goed dat er ook in de stad een dergelijke broedplaats komt.” Wat betreft muziekonderwijs zei Driehuis: “Muziek is een belangrijk onderdeel van de basisstructuur van cultuur. Dat lijkt me voldoende basis voor goed muziekonderwijs. Ik vraag me af waarom BBC2014 nu zo in detail een amendement indient.” Wat zij mist in de ontwerp-cultuurnota is het economische aspect. “Cultuur bevordert het leefklimaat in de samenleving.”

Lucie ter Waarbeek van de VVD stelde, dat het belangrijk is om meer aandacht te hebben voor culturele ontwikkeling van met name de jeugd, maar ook andere leeftijdsgroepen. De VVD vindt onder andere muziekonderwijs van groot belang. “Maar andere vormen van cultuur moeten hier niet de dupe van worden. In de dorpen zijn ook voorzieningen als dorpshuizen en bijvoorbeeld De Deel in Sleen. Ik zie het uitrollen naar de dorpen als een diskwalificatie van De Fabriek terwijl medewerkers en vrijwilligers zoveel werk hebben verzet. Laat deze groep nu niet in de kou staan. Wij zijn voorstander van een broedplaats in Cultuurhuis als logische plek.”

Wethouder Joop Slomp was verbaasd over de gedetailleerde zaken in de amendementen. “We hebben het hier over een ontwerp. Het was wellicht beter geweest om het college de overwegingen in een motie mee te geven, zodat wij daarmee rekening kunnen houden.” Hij ziet een duidelijke verbinding tussen Cultuurpodium Coevorden (Theater Hofpoort) en een broedplaats voor cultuur. “Er wordt veel nadruk gelegd op een tweede theater, maar wij zien een broedplaats als een plek voor bijvoorbeeld kleine voorstellingen en workshops. Bovendien overvragen we het Cultuurpodium wat betreft het organisatorische en financiële deel, alsmede de technische mogelijkheden.” Hij toonde zich blij met de inbreng van het PAC. “En ik zeg toe om in de toekomstige notitie aandacht te besteden aan het economische aspect.”

Na deze woorden vroeg Jan Tempels van BBC2014 om een schorsing om te overleggen. De uitkomst was, dat twee van drie amendementen werden gewijzigd in een motie.