Coevorden – Buurtbewoners van de Coevorder Tennisclub (CTC) aan de Nordhornerstraat hebben vanochtend een gesprek gehad met wethouder Joop Slomp om hun bezorgdheid over de plannen om padelbanen aan te leggen. Zij hebben hem een petitie overhandigd, dezer is vrijwel unaniem door de buurtbewoners getekend die volgens de NSG (Nederlandse Stichting Geluidshinder) in de overlastzone liggen (200 meter).

Het gaat hier om 99 woningen. De NSG heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de VNG (Vereniging Nederlandse gemeenten) en geeft als advies om geen padelbanen binnen 200 meter vanaf de bebouwing aan te leggen. “Volgens normen in Frankrijk”, aldus de buurtbewoners, “wordt een afstand van 500 meter aangehouden wat in zou houden dat de hele Oranjewijk, Pikveld en een gedeelte van De Heege hiermee te maken krijgt. Ook De Voorde en St. Franciscus vallen binnen de 500 meter.”

“Padel”, vervolgen zij, “is een hoofdpijndossier van heel veel gemeenten. Veel gemeenten hebben al beleid om geen padelbanen in de bebouwing aan te leggen. Ook de impact op de flora en fauna moet niet onderschat worden.”

Voor de commissievergadering op dinsdag 24 januari heeft Mary van der Weide spreekrecht aangevraagd. “Wij hopen, dat de gemeente Coevorden de vergunning niet gaat afgeven of dat de tennisvereniging alsnog de aanvraag intrekt. Mensen die padel willen spelen kunnen in de gemeente Coevorden terecht bij LTC Dalen en Plaza Sportz Coevorden.”

Foto v.l.n.r. Mary van der Weide, wethouder Joop Slomp, Gertjan Kruizenga, Jennie Meijerink, Myrna ten Caat (eigen foto Erik van der Weide).