Coevorden – De gemeente Coevorden houdt momenteel een draagvlakmeting uit voor het verlengen van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Reageren kan nogvtot maandagochtend 10 oktober.

De ondernemers op de bedrijventerreinen De Holwert, De Hare, Leeuwerikenveld en het Europark in Coevorden stemmen de komende periode over de invoering van de BIZ.

Ondernemend Coevorden heeft in 2018 het initiatief genomen om een Bedrijveninvesteringszone in Coevorden te realiseren. Deze loopt tot december 2022. Vanuit de ondernemers is de wens om de BIZ weer met de wettelijke periode van vijf jaar te verlengen.

Versterking

Het doel van deze investeringszone is de bedrijventerreinen van Coevorden economisch te versterken. Hierbij kan gedacht worden aan het realiseren van goede beveiliging, bewegwijzering, een netter bedrijventerrein, meer saamhorigheid, betere belangenbehartiging en het blijven inzetten op verhogen van de (sociale) veiligheid door het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijventerreinen.

De gemeente Coevorden heeft zich bereid verklaard om mee te werken aan de Investeringszone, als er genoeg draagvlak is onder de ondernemers op de verschillende bedrijventerreinen in de gemeente Coevorden.

Resultaten

De afgelopen jaren heeft Ondernemend Coevorden met de BIZ de volgende resultaten geboekt: minder inbraken ten opzichte van de regio, realisering mooiere bewegwijzering, toezicht in de nachtelijke uren door JenS Security, WhatsAppgroep Buurtpreventie met honderd deelnemers, een goed georganiseerd bedrijfsleven, een economisch convenant met de gemeente Coevorden, mede-oprichting FabLab Coevorden, gezamenlijke camera’s, behoud Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein, ondersteuning coronateststraat; verzending twintig nieuwsbrieven per jaar met relevante informatie voor het bedrijfsleven

Volgens Ondernemend Coevorden zal het ondernemersfonds BIZ ondernemers geld blijven besparen door het gezamenlijk delen van kosten en door het verhogen van de veiligheid.

Hoe werkt BIZ

Mocht de bedrijfsinvesteringszone gerealiseerd worden, dan levert iedere ondernemer in het gebied een financiële bijdrage. Deze bijdrage is gekoppeld aan de WOZ-waarde van het bedrijfspand van de ondernemer en wordt door de gemeente Coevorden geïnd. De geïnde BIZ-bijdrage wordt vervolgens overgemaakt aan de Stichting BIZ-Coevorden. De bijdrage van ondernemers zal 0,13 procent van de WOZ-waarde tot een maximum van 1300 euro per jaar bedragen.