Coevorden – Aan de Sallandsestraat 7 werd vanmiddag de expositie ‘The Naked Truth’ geopend. De foto’s komen uit het boek #NietGayGenoeg – de Naakte Waarheid – The Naked Truth en zijn gemaakt door Mona van den Berg.

De opening was in handen van Sandro Kortekaas, voorzitter van Stichting LGBT Asylum Support. Hij vertelde over het ontstaan van de stichting in 2015: “De oprichting was een reactie op het verbod op ‘propaganda van niet-traditionele seksuele relaties’ door het Russische parlement. Ik sta LHBTI-vluchtelingen bij die door de Nederlandse overheid worden afgewezen omdat ze ‘niet gay genoeg’ zijn. Vaak is sprake van een bestendige relatie, maar gesteld wordt dat er geen sprake zou zijn van een liefdesrelatie.” Zijn stichting begeleidt de mensen gedurende de hele asielprocedure. Inmiddels is er een groep van ruim achthonderd vluchtelingen uit zeventien landen bekend.

Een aantal van deze vluchtelingen was bij de opening aanwezig, evenals -uiteraard- leden van het Diversiteitsplatform. De mensen om wie het gaat zijn gevlucht voor de intolerante cultuur in het land van afkomst. In Nederland moeten zij praten over hun ware gevoelens en aan een medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND en een tolk uitleggen waarom ze asiel aanvragen. Dat mondt vaak uit in jarenlange procedures.

Mireille Sampimon uit Coevorden ging in gesprek met drie mensen van wie de asielaanvraag is afgewezen door de IND. Ook zij staan in het boek, waarbij tevens hun levensverhaal is te lezen.

Sandro verwoordde een reactie van een asielzoeker: “We are not here to hide, but to shine’. Voorzitter Jerry Stoker van Diversiteitsplatform Coevorden kreeg daarom de button ‘Shine, not hide’ opgespeld.

De expositie is nog geopend op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober van 13.00 tot 17.00 uur. Het boek is daar te koop en ook bij de Readshop Coevorden.