Coevorden – Afgelopen vrijdag heeft Eddy Compagne de gouden G uitgereikt aan Gradus Bos vanwege zijn vijftigjarig lidmaatschap van Germanicus. Gradus is nog steeds actief als bezorger van het clubblad de Geel/Zwarte.

In de ledenadministratie zijn in de beginjaren tachtig hiaten in de ledenadministratie. Degenen, die van mening zijn aan de criteria (25, 50 of 60 jaar lidmaatschap) te voldoen, kunnen dit kenbaar maken aan Johan Kosters, 06-14534769.

Bron: website Germanicus.