Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – Steenanjer ong.: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Aalden – Molenwijk ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van vier woningen

Gees – Verl. Hoogeveense Vaart 17: aanvraag omgevingsvergunning: het verbouwen van de woonboerderij

Dalen – naast Kleine Veld 7: aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een loods

Erm – Steenbakkersweg 3: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Dalen – Broekkampsdijk 15: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een bedrijfswoning

Meppen – Zwarte Hurenweg 1: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging gevels bezoekersruimte en realisering berging op natuurbegraafplaats

Coevorden – Moesdistel ong.: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Wezup – Wezuperstraat 18: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee eiken

Coevorden – Berlijnseweg 1: omgevingsvergunning – acceptatie melding: melding lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen (bronbemaling t.b.v. graafwerkzaamheden)

Coevorden – Bentheimerstraat 54A: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het hebben van twee appartementen

Coevorden – Moesdistel ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Coevorden (Weijerswold) – Europaweg 23: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een kastanje

Coevorden – Molenbelt: aanvraag omgevingsvergunning: de aanleg van een parkeerterrein

Dalen – ontwerp-bestemmingsplan ‘Kernen, De Brinken ongenummerd tussen nr. 15 en nr. 23, Dalen’

Waterschap

Besluit verbod op het onttrekken van grondwater ten zuiden van de Overijsselse Vecht