De vrijwilligers van het dijkleger van Vechtstromen werden afgelopen woensdag voor de tweede maal ingezet in de hoogwaterperiode. Zij waren actief om de schade te inventariseren zoals verzakkingen en verschuivingen van taluds en rommel op onze dijken.

Op een aantal plaatsen zijn inderdaad randen van de dijk die zijn gaan schuiven, maar geen grote stukken. Wel is er meer graafschade door dieren aangetroffen. Omdat de dijken verzadigd zijn met water zijn de mollen hoger in de dijk gekropen, waardoor de onderste gangen vol water liepen. De meeste meldingen gingen over rommel op de dijk zoals plastic en hout. Daar waar dit op gronden van het waterschap ligt, wordt dit opgeruimd. Als de grond van iemand anders is, wordt de grondeigenaar gevraagd dit op te lossen.

Flessenpost

De vrijwilligers deden een leuke vondst: flessenpost. Een destijds 12-jarige inwoonster van het Vechtetal in Duitsland heeft bijna twee jaar geleden, op 4 februari 2022, de fles in de Vecht gegooid. Het waterschap stuurt een kaartje en een attentie aan het meisje om haar te laten weten dat haar post is ontvangen.

Waterstanden

De waterstanden van de Vecht, Regge, Dinkel en de Drentse kanalen zijn de afgelopen dagen gedaald tot normale waarden. Het watersysteem is nog wel verzadigd, dus het waterschap blijft alert.