Dalerveen – De Contactgroep Dalerveen/Stieltjeskanaal heeft weer 12.000 euro mogen ontvangen uit het dorps-/wijkbudget van de gemeente Coevorden. Dit bedrag is bestemd voor verenigingen of gezamenlijke activiteiten in Dalerveen en Stieltjeskanaal. Begin volgend jaar krijgen de inwoners een uitnodiging voor een informatieavond, zo schrijft de contactgroep op de website.

Vanuit de Stidalschool kwam een aanvraag voor een schoolbus. Besloten is hieraan medewerking te verlenen met als voorwaarde dat het niet alleen een schoolbus wordt, maar een dorpsbus. Bij de gemeente is subsidie aangevraagd uit het stimuleringsfonds leefbaarheid 2019 aangevraagd. Er is een bedrag van 20.000 euro ontvangen voor de aanschaf van een bus. Het bestuur van de contactgroep werkt de plannen verder uit.