Coevorden/regio – De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen ontvangen samen een bijdrage van ruim 28 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Hiermee gaan de vier gemeenten de komende tien jaar ongeveer 2100 particuliere woningen verduurzamen, de openbare ruimte rondom woningen opknappen en enkele nieuwbouw- en renovatieprojecten realiseren.

Coevorden en Schoonoord

De gemeente Coevorden zet de subsidie in om aan te sluiten bij een aantal bestaande projecten om circa negentig particuliere woningen te verduurzamen in de wijk Tuindorp in Coevorden en in Schoonoord.

Het Volkshuisvestingsfonds is in het leven geroepen om stedelijke vernieuwingsgebieden en grens- en krimpregio’s te ondersteunen in het verbeteren van de woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare wijken en buurten. De focus ligt hierbij op de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. In mei van dit jaar dienden de vier Drentse gemeenten gezamenlijk een aanvraag in met ondersteuning van het Impulsteam Wonen van de provincie Drenthe.

Cofinanciering

Het Volkshuisvestingsfonds is een rijksregeling, waarbij van gemeenten verwacht wordt ook een bijdrage te leveren. Dit betekent dat de gemeenten zelf dertig procent aan cofinanciering beschikbaar moeten stellen.

Wethouder Jisse Otter van de gemeente Emmen namens de vier gemeenten: “Ik ben heel tevreden dat het ons gelukt is om deze forse bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds binnen te halen. Hiermee kunnen we echt een grote bijdrage leveren aan de woonkwaliteit, het verlagen van de energierekening en het verbeteren van de leefbaarheid op diverse plekken in de regio.”