Coevorden – Er komt vanuit de Eendrachtshof, de nieuwe woningen op het terrein van de voormalige De Voorde, een klacht over het groenonderhoud en de aanleg van groenvoorziening. Zorggroep Tangenborgh is verantwoordelijk voor het onderhoud en aanleg. Desgevraagd laat de zorggroep weten, dat momenteel wordt gewerkt aan het groenonderhoud. De bewoners krijgen volgens de organisatie binnenkort informatie over de aanleg van de paadjes en groenvoorziening met daarbij een planning van de werkzaamheden. Bij De Tangenborgh zijn geen klachten binnengekomen.

“De ouderen”, aldus de dochter van een van de bewoners, “moeten alle mogelijke moeite doen om hun woningen te bereiken. In het midden van het hofje komt een belevingstuin, maar dat is tot nu toe alleen onkruid. De mensen leggen zelf al paadjes aan om toch via de keukenzijde de boodschappen binnen te kunnen brengen.”