Coevorden – In de extra raadsvergadering van woensdagavond kon elke fractie zijn zegje doen over het coalitieakkoord van BBC2014, PvdA en CDA.

Henk Mulder van BBC2014 stelde, dat voldoende visies op tafel liggen en dat er geen luchtkastelen zijn. “We hebben afgesproken dat we ‘Gewoon doen’. Woningbouw is één van de belangrijke onderwerpen. Dat is niet alleen stenen stapelen, maar ook de weg ernaar toe.” Hij noemde verder punten als de ambtelijke organisatie, infrastructuur en afval. De volgende stap in het proces is een bestuursakkoord.”

“Successen andere partijen niet claimen”

Fractievoorzitter Jerry Stoker van PAC vindt, dat de mogelijkheid tot een coalitie met zijn partij had kunnen worden onderzocht. “Naast BBC2014 was PAC immers de enige partij die er een zetel bij kreeg. Maar andermaal is voor dezelfde coalitie gekozen.” Wat betreft de extra wethouder zei Stoker: “In beginsel waren we positief, maar de taken moeten evenwichtig worden verdeeld. Rechtvaardigt de verdeling wel vier wethouders?” vroeg hij zich af. “Internationale betrekkingen bijvoorbeeld is een klein dossier, dat is geen dagtaak. Klimaat en energietransitie is een groot onderwerp en zou bij twee wethouders ondergebracht kunnen worden.” Hij voegde eraan toe: “Het kan niet zo zijn, dat de grootste fractie weer de successen van andere partijen claimt.” Hij is blij met het coalitieakkoord op hoofdlijnen.

Wollig

Floris Vulto (VVD) noemde het coalitieakkoord wollig en een samenraapsel van oneliners met vage vergezichten. “Wat wij missen is het voldoende uitwerken van thema’s. We moeten ons focussen op het vergroten van de woningvoorraad en zelfbewoningsplicht moet een harde eis zijn. Overigens kwam de VVD als eerste met het thema wonen. Verder moet het mkb gefaciliteerd worden.” Diftar is een heikel punt voor de VVD. “Nu wordt diftar niet uitgesloten terwijl eerder BBC2014 en de PvdA tegen waren.” De VVD mist aandacht voor het midden- en kleinbedrijf, evenals voor de binnenstad. Verder merkte Vulto op, dat in het coalitieakkoord de stijging van de opbrengst van de ozb gelijk wordt gesteld met de inflatie. “Dit kan in deze tijd niet de bedoeling zijn.” Dat bestreed Henk Mulder. Net als PAC sprak ook de VVD over de portefeuilleverdeling.

Henk Bouwers van PPC zag niet veel verschil met het vorige coalitieakkoord. “We zullen gaandeweg zien hoe het uitpakt en wat ons wel of niet past. PPC staat er positief in en zal het goed volgen.

Uw feestje

Jerry Stoker besloot de reacties met: “Het is uw feestje, wij zullen soms onze eigen slingers en ons eigen drankje meenemen.”

Zie ook:

‘Gewoon doen’ is uitgangspunt coalitieakkoord