Aalden – In grand café LiBo in Aalden werd vandaag rond het middaguur het coalitieakkoord gepresenteerd. De komende vier jaar zijn dezelfde partijen vertegenwoordigd in het college als de afgelopen acht jaar: BBC2014, PvdA en CDA. De installatie van de wethouders  staat op de agenda van de raadsvergadering op woensdag 11 mei.

Het was aan Henk Mulder als lijsttrekker van de grootste partij BBC2014 om de eerste lijnen uiteen te zetten. “Het akkoord heet ‘Gewoon doen’ met als ondertitel ‘Met durf en trots aan de slag in Coevorden’. Belangrijke thema’s zijn onder andere wonen, werk, recreatie en toerisme, de lobby voor de Nedersaksenlijn, de verkeersveiligheid, duurzaamheid en de investeringsagenda.” Daarbij staat de inwoner centraal.

Op zich zijn de onderwerpen niet nieuw, want die speelden al een hoofdrol in de gemeenteraad van de afgelopen jaren. Mulder legde echter uit, dat wat betreft woningen meer wordt gekeken naar innovatie, dus nieuwe vormen van bouwen. Wat betreft werk noemde hij thema’s als het midden- en kleinbedrijf inclusief landbouw en internationaal mbo. De verkeersveiligheid in met name ‘t Haantje en Zweeloo wordt onder de loep genomen.

Over duurzaamheid zei Mulder: “Er is geen ruimte meer voor grootschalige zonneparken, maar particuliere of andere kleinschalige initiatieven zijn zeer welkom. Ook wordt gekeken naar het leggen op zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.”

Samenwerking

De vier kandidaat-wethouders (Steven Stegen en Bea Meppelink van BBC2014, Joop Slomp van de PvdA en Jeroen Huizing van het CDA) lichtten elk hun toekomstige portefeuille toe. Zij prezen de onderlinge samenwerking als coalitie. “Ik ben blij met de totstandkoming van deze coalitie”, aldus Joop Slomp. “Er is onderling vertrouwen en voor mij is het een mooie kans”, zei de opvolger van Joop Brink. “Wij willen”, voegde Steven Stegen (BBC2014) eraan toe, “zoveel mogelijk meters maken. We willen nu echt tot uitvoering komen.”

Vierde wethouder

Het college bestaat voortaan naast de burgemeester uit vier wethouders in plaats van drie. Er zijn de laatste jaren diverse taken vanuit het rijk naar de gemeente overgeheveld. De portefeuilles voor drie wethouders waren zo gevuld, dat een vierde wethouder wenselijk is om wat meer armslag te krijgen.

HEMAC

Eerder werd er al eens over gerept, maar Coevorden wil graag een plek krijgen als vijfde stad van Drenthe. Momenteel zijn er vier steden: Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen (HEMA). “Maar ook in Coevorden zijn problemen van stedelijke aard”, aldus de kandidaat-wethouders. Jeroen Huizing voegt eraan toe: “In feite is Coevorden natuurlijk de eerste stad”, verwijzend naar de historie. Steven Stegen: “Als vijfde stad levert dat geen geld op, maar wel erkenning en herkenbaarheid.”

Portefeuilles

De portefeuilles van burgemeester Renze Bergsma en de wethouders bevatten een aantal hoofdthema’s, maar daarnaast neemt elke wethouder een of meer projecten voor zijn/haar rekening.

De burgemeester heeft in zijn portefeuille personeel & organisatie, ontwikkeling lokale democratie, handhaving, openbare orde en veiligheid, ondermijning en integriteit, . Zijn thema’s zijn de RegioDeal en de vluchtelingopvang in crisissituaties.

Steven Stegen behartigt economie, werkgelegenheid, wonen, financiën, vastgoed en als projecten het woonprogramma in Schoonoord en het onderwerp Vitale Vakantieparken.

Bea Meppelink heeft in haar portefeuille recreatie en toerisme, kunst en cultuur, vergunningen ruimtelijke ordening, mobiliteit, internationale betrekkingen en richt zij zich met name op internationaal mbo.

Joop Slomp volgt Joop Brink op als wethouder voor de PvdA. Hij houdt min of meer dezelfde portefeuille als zijn voorganger, dus met het sociaal domein, zorg en gezondheid, sport en accommodaties, participatie/inburgering, schuldhulpverlening. Zijn thema’s zijn de binnenstad van Coevorden met de ontwikkelingen rond Aleida Kramer en MFC Schoonoord. Jeroen Huizing neemt duurzaamheid, jeugd (inclusief jeugdzorg), onderwijs, beheer openbare ruimte, landbouw en natuur en als project de nieuwbouw van De Nieuwe Veste en de ontwikkelingen op De Holwert.

Compleet akkoord lezen?

Wie geïnteresseerd is in het complete coalitieakkoord kan dat via deze link lezen.