Coevorden – In september bestaat buurtbemiddeling 25 jaar. Volgens een inschatting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werden in die tijd ruim 180.000 conflicten tussen buren gemeld bij de buurtbemiddelingsorganisaties. Het lukt buurtbemiddelaars om in zeven van de tien situaties buren te helpen naar een oplossing voor hun probleem.

“We weten dat burenruzies veel invloed hebben op de leefbaarheid in wijken”, aldus Margreet Teunissen, coördinator Buurtbemiddeling Coevorden. “Als je een conflict hebt met je buren, dan zit je thuis niet lekker meer op de bank. Soms verziekt een burenruzie zelfs je dagelijks leven of beïnvloedt het je werk. Maar liefst 3.500 getrainde bemiddelaars in heel Nederland zorgen dat buren samen een oplossing vinden voor hun conflict. Deze gratis dienstverlening in gemeenten zorgt er al 25 jaar voor dat buurtbewoners weer met elkaar in gesprek kunnen.”

Al 25 jaar succesvol

In 1996 startten de gemeenten Rotterdam en Zwolle met buurtbemiddeling. Teunissen: “Buurtbemiddeling ontwikkelde zich tot een succesvol middel om inwoners weer prettig te laten wonen. Wij schatten dat in die periode meer dan 180.000 meldingen werden gedaan van burenoverlast. Buurtbemiddeling breidde zich uit: inmiddels bieden meer dan driehonderd gemeenten buurtbemiddeling aan.”

Margreet Teunissen: “Veel Nederlanders ervaren dagelijks burenoverlast. Het advies is om zodra je je ergert, het gesprek aan te gaan met de buren. Lukt dat niet, schakel dan op tijd hulp in van buurtbemiddeling. En ook heel belangrijk: bewoners voelen zich na een bemiddeling zelfredzamer. Ze weten wat ze in een volgende situatie kunnen doen en hebben meer vertrouwen in hun eigen oplossingsvermogen.”

De aard van de conflicten is veranderd. Teunissen legt uit: “Gemiddeld is een vijfde van de zaken tegenwoordig complex te noemen. Dan spelen bijvoorbeeld psychische problemen, een opeenstapeling van problemen of taalproblemen een rol. Geluidsoverlast is al 25 jaar de meest gemelde klacht, gevolgd door pesten/lastig vallen en overhangende takken, de schutting, stankoverlast van de barbecue of dieren.”

Tips over het omgaan met burenruzies staat op www.problemenmetjeburen.nl.