Coevorden – BSV Poppenhare houdt maandag 24 februari een bijeenkomst in buurthuis De Poppe. Het onderwerp is besteding van het wijkbudget, beschikbaar gesteld door de gemeente. BSV Poppenhare wil het geld graag besteden aan de renovatie van de playground. Wijkbewoners worden uitgenodigd voor de bijeenkomst, die duurt van 19.00 tot 20.00 uur.

Vorig jaar mei werd het startsein gegeven voor renovatie van Playground Poppenhare. Een aanvraag bij LEADER leverde 150.000 euro op en dat werd gevierd. LEADER Zuidoost-Drenthe heeft geld beschikbaar voor projecten, die bijdragen aan leefbaarheid.

Het is de bedoeling, dat niet alleen de playground wordt opgeknapt. De bedoeling is om de jeugd van De Sponk, direct naast de playground, ook gebruik kan maken van deze voorziening, evenals de kinderen van Brede School SOM en bewoners van woonwijkcentrum De Schutse. De totale kosten voor de aanpassingen zijn 300.000 euro. Er wordt daarom een beroep gedaan op diverse fondsen.

Foto: vorig jaar werd het startsein gegeven voor de renovatie (Foto Esselien de Groot).