Coevorden – Eind januari ontvangt iedereen de aanslag gemeentelijke belastingen voor het belastingjaar 2020. Op de aanslag staat wat aan onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing moet worden betalen. Ook de beschikking Wet Waardering Onroerende Zaken staat vermeld. Niet iedereen betaalt alle belastingen die hier worden genoemd. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent, maar ook of het belastingobject een woning of een bedrijfspand is.

De betalingstermijnen blijven gelijk. Het automatische incassobedrag wordt in tien termijnen geïnd, beginnend in februari en eindigend in november. Wie geen automatische incasso heeft, betaalt in twee betalingstermijnen. De vervaltermijnen staan op het aanslagbiljet. Wie toch gebruik wil maken van automatische incasso kan dat via deze link regelen. Ook kan gebruik worden gemaakt van de bij de aanslag meegezonden machtigingskaart.

Wie in 2019 kwijtschelding heeft gehad, kan in 2020 mogelijk automatisch voor kwijtschelding in aanmerking komen. Zij krijgen een brief van de gemeente. Aanvragen van kwijtschelding is mogelijk zodra de aanslag gemeentelijke belastingen 2020 binnen is. Voor waterschapsbelasting kan kwijtschelding bij de GBLT worden aangevraagd. Meer informatie is hier te vinden.

Meer informatie over de gemeentelijke belastingen staat op de achterkant van het aanslagbiljet en op www.coevorden.nl/belastingen. Telefonisch contact kan via 14 0524. Ook kan een digitale afspraak worden gemaakt.