Coevorden/Dalen – De bedrijventerreinen De Holwert, De Hare, Leeuwerikenveld en Europark in Coevorden en bedrijventerrein Kleine Veld in Dalen hebben opnieuw het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. De werkgroep met vertegenwoordigers vanuit ondernemers, gemeente, brandweer, politie en collectieve beveiliger coördineerden de afgelopen drie jaar maatregelen op het gebied van schoon, heel en veilig.

De werkgroep heeft op basis van een enquête onder ondernemers (zomer 2020), terreinschouwen, cijfers van de gemeente, politie en brandweer een plan van aanpak opgesteld. In dit plan zijn actiepunten met hierin maatregelen voor de komende drie jaar opgenomen. Dit plan werd door de certificerende instantie KIWA getoetst en goed bevonden.

Er wordt gestreefd naar een leefbaar en duurzaam bedrijvenpark waar het goed toeven is voor zowel ondernemers als medewerkers. Hieraan draagt het KVO positief bij. Het KVO is één van de onderdelen die gefinancierd wordt vanuit het ondernemersfonds de BedrijfsInvesteringsZone (BIZ) Bedrijfsterreinen.”Het KVO-certificaat is de bevestiging dat we op de goede weg zijn voor een veilig bedrijventerrein. Wij zijn daarom erg blij met de verlenging van het Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen”, aldus Jankees Klapwijk, bedrijvenparkmanager voor Ondernemend Coevorden. Op basis van het certificaat geeft een aantal verzekeraars korting op de brand- en opstalverzekering. Met Interpolis zijn hierover centraal afspraken gemaakt.