Coevorden – Per 1 januari 2020 is de samenwerking tussen de gemeente Coevorden en het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) stopgezet, zo laat de gemeente Coevorden weten. Dit houdt in dat het aanvragen van kwijtschelding voor de waterschapsbelastingen niet meer via de gemeente gaat. Dan kan voortaan via het GBLT. Een aanvraag kan worden ingediend door degenen, die de belastingaanslag niet kunnen betalen.

Wie voor het eerst een aanvraag doet, kan dat doen via de website van het GBLT of er kan een formulier worden aangevraagd via telefoonnummer 088-064 55 55.

Wie al eerder kwijtschelding kreeg, wordt door het GBLT voor 2020 automatisch getoetst. Zij krijgen hierover een brief van het GBLT.

Aanslagen

De aanslag van het GBLT wordt dinsdag 21 of woensdag 22 januari bezorgd. De gemeentelijke belastingen volgen op 31 januari. Kwijtscheldingsaanvragen voor gemeentelijke belastingen gaan via de gemeente Coevorden.