Sleen – De kerstreis in Sleen is heel succesvol verlopen. Een paar duizend bezoekers deden mee aan deze reis op vrijdag- en zaterdagavond. In groepen trokken zij langs de taferelen waarin het kerstverhaal werd verteld. Vertelsters begeleidden de groep door het dorp.

Het kerstverhaal had uiteraard een serieuze ondertoon en er kwamen thema’s aan bod als macht, terreur, oorlog en de dreiging van de wolf. Thema’s, die door de eeuwen heen een rol speelden. Wel werden ook wat hedendaagse grapjes gemaakt. Zo werden zaken genoemd als 112, de zorgverzekering en corona. Heel wat inwoners van Sleen en uit de regio vertolkten hun rol met verve.

Na de start bij MFC De Brink met en inleiding door keizer Herodes werd een bezoek gebracht aan Jozef en Maria. Zij moesten naar Bethlehem om zich te laten registreren, een zware tocht van maar liefst vijf dagen. Maria was zwanger. De engel Gabriël had Maria aangekondigd dat zij zwanger zou worden van de Heilige Geest en dat was inmiddels het geval. Een verwarrende situatie, die door bijna niemand werd begrepen. Alleen haar tante Elizabeth begreep het, want ook zij -al een wat oudere vrouw- was ook zwanger na een bezoek van de engel Gabriël.

Jozef en Maria gingen op weg met een ezel en kwamen na een vermoeiende tocht aan in Bethlehem. Zij gingen op zoek naar onderdak en bij een herberg konden zij gebruikmaken van een stal. De weeën begonnen en een wel heel bekende voormalige huisarts werd ter plaatse geroepen. De dokter werkte pro deo, Latijns voor ‘Voor God’. Die nacht werd Jezus geboren. Het verhaal werd vervolgd met de bezoeken van de herders en de drie wijzen uit het oosten. Het slot vond plaats in de Ontmoetingskerk, waarna warme drankjes klaarstonden en deelnemers een vrijwillige bijdragen konden geven.

De organisatie in Sleen heeft zich alle moeite getroost om er een mooi evenement van te maken en dat is zeker gelukt. De waardering was groot.