Coevorden – Bij de begroting van 2021 dient het college de regels, de visie en de eerste projecten voor het herstructureringsfonds te presenteren.

Om dit te bewerkstelligen dienden BBC2014, de PvdA en VVD dinsdagavond tijdens de behandeling van de kaderbrief in de raadsvergadering een motie in. Die werd gesteund door het CDA. Daarmee werd de motie aangenomen.

BBC2014 en PvdA dienden afgelopen november een motie in over de voortgang/aanpak van het herstructureringsfonds.

Tijdens de raadscommissie van afgelopen week zei Ferry Booij (BBC2014) hierover: “De toezegging was om voor behandeling van de kaderbrief, die voor vanavond op de agenda staat, belangrijke thema’s voor de dorpen te benoemen. Nu blijkt, dat er nog geen energie is gestoken in de ontwikkeling van plannen.” Het uitgangspunt van de motie was, dat de aandacht voor stad en dorpen evenredig verdeeld moet zijn, zodat dorpen en stad elkaar versterken.

Het versterken en ruimte geven aan elementen als cultuur, kunst en historie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan leefbaarheid.