Coevorden – De Technobiel stond vandaag, dinsdag 3 september, bij de Wilhelminaschool. De leerlingen van de openbare Buitenvreeschool, Wilhelminaschool en Parkschool konden er op de parkeerplaats van de brede school kennismaken met allerlei vormen van techniek.

Een Technobiel is een experimenteerruimte van OTIB, Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf.

Stan, Cynthia en Roeland van de Technobiel gaven uitleg over alle mogelijkheden, waarna de leerlingen hun gang konden gaan. Vol overgave werden alle activiteiten bekeken en gingen de kinderen aan de slag.

Al jaren bezig met techniek

Christa Benjamins is de techniekcoördinator van deze scholengroep van onderwijsstichting Arcade. “Wij zijn al jaren bezig met techniekonderwijs. Dat is heel breed: van metselen en timmeren tot programmeren. We gaan op bezoek bij bedrijven en we hebben goede contacten met De Nieuwe Veste. Een tijdje geleden hadden we de Techniektruck hier ook al.”

Dankzij de vestigingen van Jumbo René Kromkamp aan de Arjen Vonkweg en op het EDS-plein kwamen Ernst en Bobbie nog even langs.