“Veel geld voor een bak met stenen.” Deze zin doet wat stof opwaaien. Het ging hier om het zichtbaar houden van de restanten van de Bentheimer Poort. Dat klonk nogal cru, al zei Ton Soppe van BBC2014 dat tijdens de commissievergadering van afgelopen week in de wetenschap dat dat een investering van een miljoen vergt. En dat is inderdaad veel geld.

Een groot deel van de investering betreft de aanpassingen, die de lokale projectontwikkelaar heeft moeten doen voor de bouw van twee appartementengebouwen op die plek. Het andere deel betreft het ontwerp voor het zichtbaar maken van de resten van de poort voor een bedrag van 262.000 euro, afkomstig van een Amsterdams bureau dat eerder in Coevorden Het Arsenaal inrichtte en de hand had in de panelen in de stad. Is er in het kader van lokaal inkopen ook naar een andere mogelijkheid gezocht?

Toch moet een keuze gemaakt worden om Coevorden de stad van de verhalen te laten zijn. Want dat wil de gemeente toch volgens het wensbeeld, dat is onderschreven door de gemeenteraad? Ik vind, dat de restanten van de poort zichtbaar moeten blijven en dat had eigenlijk ook voor de Friese Poort moeten gelden, waarvan ook de resten werd blootgelegd bij de herinrichting van het centrum. Dat neemt niet weg, dat kritisch naar de kosten moet worden gekeken.

De gemeenteraad wacht een moeilijke keuze, want welk besluit er genomen wordt: het kost veel geld. Gaat de raad akkoord, dan zijn de kosten vooralsnog 1 miljoen. Wijst de raad het voorstel af, dan moeten de kosten aan de projectontwikkelaar worden vergoed. En met de stijging van de bouwkosten zal dat een fors bedrag zijn. Bovendien verdwijnen de restanten van de poort dan definitief. Willen we dat?

Hunebedden

De een kan zich vinden in de investering, de ander niet. Ik hoorde een verontwaardigde reactie: “Dan kunnen ze de hunebedden ook wel opruimen en er woningen bouwen. Het gaat hier om het verhaal achter deze historische vondst. Dat verhaal moeten de raadsleden kennen.”

In veel steden in Nederland zijn oplossingen bedacht om historisch erfgoed zichtbaar te laten zijn. Toeristen krijgen daardoor een beter beeld van de historie van de stad en de daarbij behorende verhalen. Het gaat wat mij betreft niet alleen om de resten van de poort, maar ook het tonen van de vondsten die er zijn gedaan.

Proces van drie jaar

Het proces om te komen tot dit bedrag voor de investeringen heeft drie jaar (!) geduurd. In oktober 2018 werden de eerste resten van de Bentheimer Poort gevonden, enkele maanden later gevolgd door het tweede deel. De archeologische verrichtingen werden door velen met belangstellenden gevolgd en er gingen vanuit de bevolking meteen geluiden op, dat deze vondsten zichtbaar moesten blijven.

De poort werd in de zeventiende eeuw gebouwd en was de zuidelijke toegang tot de stad. In de periode rond 1870 werd driftig gesloopt. De vestingwerken werden verwijderd en de poorten gingen eraan. In de huidige tijd is dat ondenkbaar, dat zo rigoureus werd opgeruimd. Maar, tijden veranderen en met erfgoed wordt nu heel anders omgegaan.

En wilt u nog wat lezen over de geschiedenis van Coevorden? Klik dan hier.

Project Bentheimerpoort kost ruim 1 miljoen euro