Heus, er gebeuren mooie dingen in de gemeente Coevorden. Wat te denken van de opknapbeurt van het centrum van de stad Coevorden, 21 miljoen voor een MFC in Schoonoord, woningbouw in stad en dorpen, de dorpshuizen staan er prachtig bij, de dorps- en wijkbudgetten en verbetering en aanleg van fietspaden in met name het buitengebied?

Toch zijn er ook dingen, die mij verbazen. De plannen voor Markt en Haven in Coevorden bijvoorbeeld. Die raken nu wat ondergesneeuwd door de zeer zinnige discussie over het parkeren, maar daarover hieronder meer.

Historisch besluit

De plannen voor de Markt en Haven zien er grotendeels mooi uit, maar ik vrees voor de beslissing van de gemeenteraad dinsdagavond 26 maart. Een historisch besluit zonder oog voor historie, die geen recht doet aan vestingstad Coevorden als bezoekersstad.

Er is namelijk het onzinnige idee om een waterbak te plaatsen in plaats van de haven uit te graven. De haven in vroeger tijden zag er prachtig uit en zal meer schepen, dus bezoekers naar de stad trekken. Maar nee: er moet een waterbak komen die ook kan dienen als zandbak of schaatsbaan. Daarvoor wordt een kademuur opgeofferd.

Met de Historische Havendagen trekt de stad duizenden bezoekers, die ook nog eens geld besteden in het centrum. Hoe lovend was iedereen afgelopen juli , inclusief de gemeente, over dit prachtige evenement. Het zou mooi zijn als juist meer schepen zouden aanmeren.

Extra ‘attractie’

De Havendagen staan in principe weer gepland voor 2025. De schippers treffen een haven aan, waarin mogelijk minder schepen kunnen. Dat heeft geen aanzuigende werking. Als extra attractie krijgen zij een waterbak ‘voor de deur’ met vooral spelende kinderen. De multifunctionele bak zal, zo is de belofte van de gemeente, goed onderhouden worden. Ik voorzie problemen wat betreft hygiëne en veiligheid. Niet alleen wat betreft het water, maar wordt de bak ook gebruikt als vuilnisbak? En dan de weg die erlangs loopt. Spelende kinderen letten niet altijd goed op.

Bovendien worden de ouders weggehouden van de terrassen op de Markt om hun kroost in de gaten te houden. En dat terwijl de horecaondernemers wat omzet goed kunnen gebruiken, net als alle ondernemers in het centrum overigens. Een multifunctionele bak zou goed op de Markt passen, daar kunnen de kinderen vanaf de terrassen door hun begeleiders in de gaten worden gehouden.

Parkeren

Dan het onderwerp parkeren, al sinds 2009 onderwerp van gesprek. De parkeerplaats op De Pampert werd uitgebreid voor langparkeren en er werd een bordje aan de Burgemeester Feithsingel geplaatst. Je zou toch verwachten dat die parkeerplaats duidelijk zou worden aangegeven. Vorig jaar of misschien al in 2022 zijn nieuwe borden voor bewegwijzering geplaatst op onder andere de rotondes in de Stationsstraat/Van Heutszsingel/Wilhelminasingel en de volgende rotonde in de Stationsstraat richting Ballast, Poppenhare en Dalen. Hoe jammer, dat hierop geen aanduiding werd toegevoegd.

Parkeren voor toeristen

Een beetje bezoekersstad heeft ruime parkeerplaatsen voor langparkeerders aan de randen van het centrum, maar nu wordt gekozen voor versnippering. Een toerist die enige tijd in Bezoekersstad Coevorden wil verblijven, wil niet zoeken en langs allerlei reeds kleinere en reeds bezette parkeerplaatsen worden geleid. Nee, die wil naar de grotere en goed aangegeven parkeerplaatsen. Die zijn er bij De Swaneburg op De Pampert en op De Holwert langs het spoor. Zij willen best een paar honderd meter lopen na het gemak van vlot parkeren. De entree via het bruggetje op De Pampert is al wel verbeterd. Enige jaren geleden is de stationsomgeving vernieuwd en zou de entree naar het centrum aantrekkelijker worden gemaakt. Nou, tot op heden is daarvan niets te merken.

Boodschappen

Het parkeren voor toeristen ontlast de kleinere parkeerplaatsen, die vooral voor eigen inwoners aantrekkelijk zijn voor de dagelijkse boodschappen.

Er gaat nu een fiks aantal parkeerplaatsen van de Markt verdwijnen: van 93 naar 19. Althans, dat is in eerste instantie de bedoeling. Het zou mogelijk zijn om het aantal van 19 te verdubbelen naar 38 en waarom kan dat nu meteen niet? De ondernemers hopen op minimaal 38. En dan de extra parkeerplaatsen tijdens de warenmarkt? Waarom worden die niet permanent in gebruik genomen?

Nu de parkeerplaatsen op de Weeshuisweide zijn verdwenen, wordt de parkeerplaats aan de Oostersingel ‘uitgebreid’, zo werd in 2022 besloten. Dat is echter nog niet gerealiseerd. Welnu, die parkeerplaats is ook altijd goed bezet en er wordt reeds op het gras en zand geparkeerd. Van uitbreiding zal dan ook nauwelijks sprake zijn. Bovendien komen er steeds meer appartementen -zowel mooie appartementen als appartementen die je in iedere plaats kunt aantreffen. Die bewoners hebben ook parkeerplaatsen nodig.

De parkeerplaats aan de Molenbelt telt nu dan wel meer parkeerplaatsen, maar zijn vaak voor negen uur ‘s morgens al gevuld. Albert Heijn gaat een kwartslag draaien en het parkeerplaatsje aan de Van Heutszsingel verdwijnt. Een blauwe zone voor twee uur parkeren zou daar een oplossing zijn.

Plekken voor consumenten bezet

Dan zijn er nog de groepen die willens en wetens een hele dag parkeerplekken voor consumenten en bewoners bezetten. Dat zijn ambtenaren (niet allemaal, er zijn ambtenaren die parkeren op De Pampert, zoals destijds is afgesproken) en ook medewerkers van winkels maken zich er schuldig aan dat hun eigen consumenten zich rot zoeken en wellicht afhaken.

De parkeerplaats boven winkelcentrum Gansehof wordt veelal genoemd als mogelijkheid. Geloof me: er zijn veel automobilisten die het parkeerdek niet op durven. In het verleden heb ik diverse malen per dag gebruik gemaakt van deze helling. Ik heb meegemaakt, dat mensen halverwege stil gingen staan. Nu ik aan de rand van het centrum woon, is die noodzaak per auto naar het centrum te gaan verdwenen. Mocht ik van elders komen en toch even willen parkeren, wacht ik bij de helling tot de auto voor me echt boven is. Die gele balk in het midden heeft het er niet beter op gemaakt.