Sleen – De jaarlijkse oliebollenverkoop van de Gemengde Zangvereniging Sleen vindt op andere wijze plaats.

Oliebollen zijn via mail, app of telefoon te bestellen. De oliebollen worden bezorgd of kunnen worden afgehaald. De oliebollen dienen tevoren worden te betaald. De bestelling is definitief als het geld op de rekening staat.

Bij bakker Schepers staat op oudejaarsdag een tent waar de bestelde oliebollen kunnen worden afgehaald. De losse verkoop is via de gebruikelijke tenten bij de bakkerij.

De kosten per tien oliebollen naturel zijn 8 euro. De gevulde exemplaren kosten 9 euro.

In Sleen zijn flyers verspreid. Daarop kunnen op de dag zelf bestellingen worden genoteerd.

Bestellingen kunnen voor vrijdag 25 december worden doorgegeven aan janniewoppenkamp@ziggo.nl en via telefoon of app, 06-11843316. Het geld dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL44 RABO 0359261655 t.n.v. Gemengde Zangvereniging Sleen onder vermelding van ‘oliebollen’ en naam en adres.