Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – Weeshuisstraat: besluit omgevingsvergunning: wijziging voorgevel

Wezuperbrug – Oranjekanaal ZZ 2: aanvraag omgevingsvergunning: bouw paardenschuur en herinrichting nabijgelegen grond

Coevorden – Ontwerpbestemmingsplan ‘De Nieuwe Veste’ in Coevorden

Coevorden – vooraankondiging bestemmingsplan ‘Kernen, Stationsstraat 34-36 Coevorden, herontwikkeling naar woningbouw

Coevorden – Grutto ong.: besluit omgevingsvergunning: oprichting bedrijf

Coevorden – Magnolia 6: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing schoorsteen

Coevorden (Steenwijksmoer) – Kerkweg 4: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen op het dak

Coevorden – Weeshuisweide: organisatie herdenking van het Ontzet van Coevorden en afsluiting herdenkingsjaar

Wachtum – Westereind 18: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Sleen – Bannerschultestraat: voor het innemen van een standplaats

Gemeente Coevorden: beleidsregels uitvoering maatwerkfonds vaste lasten

Noord-Sleen – Markeweg 30: aanvraag omgevingsvergunning: realisering bed en breakfast

Meppen – Brinken 1: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing woonboerderij

Zwinderen – Markeweg 1: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen

Zwinderen – Markeweg ong.: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Coevorden – Van Heutszpark: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee beuken

Wachtum – Grevenberg 7: besluit omgevingsvergunning: aanpassing stal en wijziging dieraantallen

Coevorden – Krimweg 105: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Dalen – Veenhuizerweg 4: aanvraag omgevingsvergunning: realisering mestvergister

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:toevoeging appartement

Provincie

Notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD) ten behoeve van Nature Energy Netherlands B.V.

Subsidieregeling levensloopbestendig wonen

Subsidieplafond Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe

Intrekking Uitvoeringsbesluit verdeling subsidies per boekjaar voor natuur(werk)groepen

Intrekking Uitvoeringsbesluit subsidie natuur- en milieueducatie

Belastingverordening provincie Drenthe 2023

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe

Intrekking Subsidiegids Platteland

Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe

Kennisgeving registratie aanduiding politieke groepering

Waterschap

Mededeling schrappen geregistreerde aanduiding

Waterschapsverkiezingen: registraties en wijzigingen van aanduidingen

Mededeling wijzigen gemachtigden

Mededeling geregistreerde aanduiding