Coevorden – Een projectleider zal zich gaan bezighouden met de plannen voor de woonwagenlocaties in de gemeente. Dat liet wethouder Steven Stegen naar aanleiding van vragen van Gilbert Mulder (PvdA). “Wij zijn”, aldus Mulder, “in gesprek gegaan met de bewoners van de locatie in de Ballast. Zij geven aan mogelijkheden te zien voor uitbreiding van de locatie met vijf woonwagenplaatsen.” Onlangs nam de gemeenteraad de nieuwe woonvisie aan, waarin ook de woonwagenvisie is opgenomen. Het gaat om de locatie aan de Cornélie Huygensstraat.

Wethouder Steven Stegen liet weten nog niet in de gelegenheid te zijn geweest om in gesprek te gaan. “Het is sowieso fijn, dat de bewoners actief meedenken. Bovendien in het logisch om te kijken naar mogelijkheden voor uitbreiding op bestaande locaties. Een projectleider zal de gesprekken met de bewoners oppakken.”

Foto: Google Maps.

Zie ook:

Woonwagenbeleid sluit aan op woonvisie