Noord-Sleen/regio – Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor een subsidie van 306.000 euro beschikbaar te stellen aan de gemeente Coevorden voor het opknappen van fietspaden achter de Kibbelkoele en rondom Mandeveld-Slenerweg. Deze subsidie komt voort uit de regeling die in het leven is geroepen om de kwaliteit van de Drentse fietsinfrastructuur te behouden en verbeteren door bestaande (recreatieve) fietspaden op te knappen en, in beperktere mate, nieuwe paden te realiseren.

In Drenthe ligt een uitgebreid recreatief fietsnetwerk dat intensief gebruikt wordt door zowel inwoners als toeristen. Zo ook een aantal fietspaden tussen de Kibbelkoele en het Slenerzand in de gemeente Coevorden. Met de subsidie kunnen deze fietspaden aangepakt worden. Gedeputeerde Henk Brink: “Door de komst van e-bikes en bakfietsen én intensiever gebruik van onze fietspaden zien we dat die niet meer geheel voldoen aan de wensen van deze tijd. Door fietspaden te verbreden en te verharden worden ze duurzaam toekomstbestendig gemaakt.”

De provincie Drenthe wordt door velen gezien als dé fietsprovincie van Nederland. Om deze positie te behouden stelt de provincie Drenthe 4 miljoen euro beschikbaar voor fietsen: 1 miljoen voor 2021 en 3 miljoen voor 2022. Met dit geld kunnen Drentse gemeenten en organisaties die recreatieve fietspaden bezitten fysieke verbeteringen aanbrengen in het recreatieve fietsnetwerk in Drenthe, zowel voor huidige als nieuwe doelgroepen. Meer informatie over de regeling.