Coevorden – In de gemeenteraad van Coevorden zijn enige wijzigingen. Jan Tempels van BBC2014 nam afscheid om gezondheidsredenen. Zijn opvolger is Bea Meppelink-de Jager. Daarnaast verliet Lucie ter Waarbeek van de VVD de raad vanwege verhuizing buiten de gemeentegrenzen. Zij wordt opgevolgd door Erwin Weggemans uit Noord-Sleen die tijdens de volgende raadsvergadering wordt geïnstalleerd. De burgemeester en de fractievoorzitters van de betreffende partijen voerden het woord.

“Gedegen en betrokken”

“Jan heeft vier jaar deel uitgemaakt van de raad”, aldus burgemeester Renze Bergsma. “Na de verkiezingen in 2022 stroomde hij opnieuw in toen Bea Meppelink wethouder werd en dus toetrad tot het college. Het is best opmerkelijk, dat je nu weer als raadslid wordt opgevolgd door Bea Meppelink. Het raadslidmaatschap heeft jou veel gebracht, zo schreef je in je afscheidsbrief. Het is jammer dat je afscheid neemt om gezondheidsredenen. Ik ken je als een gedegen, betrokken en goedlachs raadslid.” Ook fractievoorzitter Henk Mulder sprak vol lof over Tempels.

Jan Tempels reageerde: “Het raadswerk heeft mij uitgedaagd en verrijkt. Ik heb bewondering voor de toewijding van een ieder. Het is belangrijk om naar elkaar te luisteren. Laten we blijven bouwen aan een Coevorden waarin iedereen zich thuisvoelt.”

“Blij met deze kans”

Bea Meppelink was kortstondig, zo’n negen maanden, wethouder in de periode maart 2022-december 2022. Na haar installatie als raadslid sprak zij de raad toe. “Het is een inderdaad een bijzondere situatie, maar vanuit mijn sterke maatschappelijke behoefte wil ik mijn aandeel te leveren aan de samenleving. Ik ben dankbaar dat ik na de verkiezingen in 2022 ben voorgedragen als wethouder. Het was een eer om het te mogen uitoefenen.” Als reden voor haar terugtreden noemde zij de gezondheid van haar echtgenoot. “Door verbetering van zijn gezondheid is er nu weer meer ruimte. Ik ben blij met deze kans in de gemeenteraad.”

“Anders dan bij wethouders”

Bergsma heeft het gevoel, dat Lucie ter Waarbeek met moeite op de verzendknop heeft gedrukt om afscheid te nemen. “Je neemt geen afscheid, omdat je het niet meer leuk vindt. Maar, je gaat verhuizen buiten de gemeentegrenzen.” Juist vanavond kreeg wethouder Steven Stegen weer een ontheffing voor een jaar om buiten de gemeentegrenzen te blijven. Daarop haakte Bergsma in: “De gemeentewet kent geen uitzonderingen voor raadsleden, anders dan bij wethouders.” Hij prees Lucie om haar uitgesproken mening op het gebied van cultuur. “Zeker gezien het Cultuurhuis, de totstandkoming van de cultuurnota en jouw pleidooi voor bereikbaar en betaalbaar muziekonderwijs. Daarnaast had de sociale zorg jouw speciale aandacht. We gaan je missen. Misschien ligt er nog een politieke carrière in het verschiet in Assen.” Fractievoorzitter Floris Vulto bedankte Lucie: “Voor jouw onuitputtelijke inzet, scherpe inzichten, collegialiteit, jouw gedrevenheid door jouw achtergrond in gezondheidszorg. Je hebt ons allemaal een beetje wijzer gemaakt op het gebied van de zorg.” Het bleek dat Lucie inderdaad met pijn in het hart afscheid neemt. “Maar soms loopt het anders in het leven.”