Dalen – Leerlingen uit groep 5 van de BWB-school gaven maandagmiddag een kort concert bij museummolen Jan Pol, direct naast de school. Daarmee sloten de leerlingen het eerste jaar van het muziekproject in samenwerking met muziekvereniging Volharding af. Heel wat ouders en andere belangstellenden waren aanwezig, die de kinderen en Volharding trakteerden op een luid applaus.

De kinderen hebben het gehele jaar muziekles gehad. Het muziekonderwijs op de school wordt schoolbreed gestimuleerd en er is een naschoolse blazersklas opgericht. Deze blazersklas trad onlangs op tijdens het voorjaarsconcert van Volharding.