Dalen – De werkgroep Groen van de Dorpsvisie Dalen heeft het initiatief genomen om samen met de gemeente Coevorden een pilot op te zetten voor het bevorderen van de biodiversiteit.

Er is steeds minder variatie in plantengroei ontstaan. Daarom worden de gazons tussen de begraafplaats en de Stellingmolen in Dalen een of twee keer per jaar gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Op deze manier wordt de bodem verschraald en gaan er op een natuurlijke manier meer bloemen en kruiden groeien.

Wat wel blijft, is het maaien direct langs de paden en het trapveld. Om de natuur wat te helpen, wordt een strook met bloemrijk mengsel ingezaaid.

Als het project slaagt, kan het ook op andere plaatsen toegepast worden.