Wachtum – In Wachtum is een werkgroep biodiversiteit, die al allerlei activiteiten heeft ondernomen. Vandaag werden samen met leerlingen van de Markeschool twaalf fruitbomen geplant aan de Zuid Esch in het dorp. De groep is actief sinds februari 2020. Eerder al werden nestkastjes geplaatst en werden struiken geplant aan de Noordenveldseweg. Bovendien werd een vuilboomhaag aangeplant aan de Zuid Esch. Deze haag trekt insecten en vogels.

Werkgroeplid Anneke Nieuwint: “We zijn actief als werkgroep en hebben daarvoor de instemming van Dorpsbelangen Wachtum. We doen de projecten in samenwerking met de gemeente Coevorden en Landschapsbeheer Drenthe. Deze laatste partij heeft alle struiken, planten en bomen beschikbaar gesteld.” De werkgroep bestaat verder uit Gerard Hassink, Gerald Meppelink, Roelof IJken, Wim de Kleine en Albert Stapel. Zij prijzen de samenwerking met de gemeente en zijn blij een beroep te kunnen doen op het dorpsbudget.

Op het programma staat nog het zaaien van een bloemenmengsel op diverse plekken. “Dat is een Drents bloemenmengsel”, vertelt Gerard Hassink. In het najaar staat nog een cursus fruitbomen snoeien in de agenda.

Foto’s: Esselien de Groot en Gerard Hassink.