Coevorden – In Bibliotheek Coevorden vond vanochtend de officiële aftrap voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) voor alle Drentse bibliotheken plaats. Die eer was aan wethouder Jeroen Huizing.

In dit Informatiepunt kunnen mensen terecht met hun vragen over bijvoorbeeld het aanvragen van een DigiD, huur- en zorgtoeslag, belasting, rijbewijs, verkeersboetes, pensioen, uitkering en het zoeken naar werk. Een bibliotheekmedewerker helpt met het vinden van informatie op internet en verwijst door naar de juiste instanties.

Na het welkomstwoord van Coen van Meerten, lokaal coördinator, was het woord aan bibliotheekmanager Lammie van der Tuuk van Biblionet Drenthe. “Dit is iets om te vieren nu bovendien de Week van Lezen en Schrijven is begonnen. De eenzaamheid neemt toe door de enorme ontwikkelingen op de digitale snelweg. Voor velen is het lastig om daaraan mee te doen als je moeilijk kunt lezen en schrijven. Ik ben blij, dat de lokale, provinciale en landelijke overheid de schouders eronder zetten met als één van de doelstellingen een digitale inclusie, zodat iedereen kan meedoen.

Wij leggen in het IDO uit hoe je zaken moet aanvragen of invullen. Het is een gratis service. Het is niet de bedoeling om belastingaangiftes in te vullen, we helpen de mensen op weg of verwijzen hen door.” In dit verband verwees zij naar Stichting Invulbrigade Coevorden, die samenwerkt met Maatschappelijk Welzijn Coevorden en de gemeente. Van der Tuuk wil dolgraag samenwerken met deze brigade.

Compliment Coevorden

‘In Coevorden”, aldus Lammie van der Tuuk, “is het informatiepunt al een tijdje open, maar nu is de aftrap voor alle bibliotheken in Drenthe. Niet voor niets is gekozen voor de vestiging in Coevorden. De gemeente Coevorden laat al jaren door woorden en daden zien, dat meedoen van inwoners heel belangrijk is.”

Met het overhandigen van een informatiemapje gaf zij het woord aan wethouder Jeroen Huizing. Die beaamde, dat de gemeente er alles aan doet om mensen goed te laten lezen en schrijven. “Dat is van groot belang. Ik hoop, dat veel mensen gebruikmaken van dit informatiepunt. We maken er een groot succes van!”

Stichting Invulbrigade

Namens de Stichting Invulbrigade Coevorden was Jaap Borneman aanwezig. “Wij zijn actief voor de minima en de groep, die tot 120 procent van het minimumloon verdient. Daarvoor hebben wij samenwerking met Maatschappelijk Welzijn Coevorden en de gemeente. Wij kunnen de mensen helpen bij onder andere het invullen van belastingpapieren, het aanvragen van uitkeringen en kwijtscheldingen, zaken rond de gemeentelijke belastingen, brieven schrijven en abonnementen. In heel brede zin kunnen we mensen dus helpen. Als organisaties helpen wij elkaar en verwijzen door. De inwoners kunnen op basis van vrijwilligheid hulp vragen.” De Invulbrigade bestaat al sinds 2007 en is sinds vorig jaar een stichting.

 

Het IDO in Bibliotheek Coevorden is geopend op donderdag van 18.30 tot 19.30 uur en op vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur. Het telefoonnummer voor het maken van een afspraak is 088-0128310.

Meer informatie staat op www.bibliothekendrenthe.nl/ido.  Over de Week van Lezen en Schrijven is informatie te vinden op www.bibliothekendrenthe.nl.